Visoke škole

Visoke škole struktovnih studija su samostalne visokoškolske ustanove koje ostvaruju osnovne strukovne i specijalističke studije iz jedne ili više oblasti.

Osnovne strukovne studije traju tri godine i na njima se izvodi studijski program koji osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.

Visoke škole ne pripadaju univerzitetima.

 

Visoke škole na teritoriji grada Beograda:

Državne visoke škole:

Privatne visoke škole: