Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunum

Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunum
Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunum

Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunum (VIŠSS) nastala je transformacijom Više tehničke mašinske škole Beograd-Zemun u Visoku školu strukovnih studija.

Viša tehnička mašinska škola Beograd-Zemun osnovana je 1959. godine po Zakonu o osnivanju viših tehničkih mašinskih škola u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, koga je donela narodna skupština Republike Srbije i do sada je na njoj diplomiralo 7.600 studenata na smerovima: Proizvodno mašinstvo, Mašinske konstrukcije i mehanizacija, Procesna tehnika i temrotehnika, Ortopedska tehnika, Proizvodni menadžment, Drumski i gradski saobraćaj, Zaštita od požara i Smeru za vazduhoplovstvo-pilot.

VIŠSS konstituisana je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i prošla je proces akreditacije ustanove i studijskih programa od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

Od 2007. godine konstituisana je kao državna visokoškolska ustanova strukovnih studija sa zakonskim pravom da organizuje i sprovodi osnovne, specijalističke i master strukovne studije.

Visoka inženjerska škola Tehnikum Taurunum je od osnivanja negovala saradnju sa privrednim subjektima u zemlji. To je omogućilo da nastavni kadar ima veliko inženjersko iskustvo, a škola je i realizovala brojne projekte konstrukcije mašina, izrade idejnih projekata, izdavanje atesta i održavanje seminara i kurseva.

Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunum raspolaže sa dva istraživačka centra koji objedinjuju laboratorije i radionice Centar za istraživanje i razvoj i Centar za unapređenje bezbednosti saobraćaja.

Nastavno osoblje, ali i studenti Tehnikum Taurunuma, učestvuju na sajmovima, simpozijumima i naučnim skupovima.

 

Adresa: Ulica Nade Dimić 4, 11080 Zemun
Tel. 011 26 19 673, 26 11 081
veb sajt: www.tehnikum.edu.rs
e-mail: info@tehnikum.edu.rs