Univerzitet Union

Univerzitet Union
Univerzitet Union

Univerzitet Union osnovan je 2005. godine. Osnovala su ga tri fakulteta, i to: Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za dizajn i Fakultet za industrijski menadžment (kasnije: Fakultet za poslovno industrijski menadžment). Kasnije su pristupili kao suosnivači Univerziteta: Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Pravni fakultet Univerziteta Union (ranije: Fakultet za poslovno pravo), Računarski fakultet, Fakultet za menadžment nekretnina, Fakultet za preduzetnički biznis i Viša škola za ekološki inženjering.

U martu 2010. godine iz sastava Univerziteta istupaju: Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za menadžment nekretnina, Fakultet za preduzetnički biznis i Viša škola za ekološki inženjering. Nakon gašenja Fakulteta za dizajn, 2011. godine, Univerzitet Union čine samo četiri fakulteta: Fakultet za industrijski menadžment, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Računarski fakultet i Pravni fakultet Univerziteta Union. Međutim, već sledeće godine, Univerzitetu pristupa (tada) Fakultet scenskih i primenjenih umetnosti – Akademija lepih umpetnost (danas, Fakultet savremene umetnosti) a ubrzo zatim, u leto 2013. godine i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić. U aprilu 2015. godine Fakultet za poslovno industrijski menadžment istupa iz sastava Univerziteta Union, a u septembru 2017. godine to čini i Akademija lepih umetnosti (danas, Fakultet savremene umetnosti), tako da Univerzitet danas čine četiri fakulteta.

Sedište Univerziteta je u Beogradu, u ulici Kosančićev venac 2/5, u istorijskom delu Beograda.

Univerzitet obavlja delatnost visokog obrazovanja u četiri polja, i to u poljima: prirodno-matematičkih nauka, društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka i u polju umetnosti. Svi studijski programi u okviru navedenih polja ostvaruju se na fakultetima – članovima Univerziteta. Studijski programi ostvaruju se u sva tri nivoa akademskih studija. Svi fakulteti ostvaruju studijske programe u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Kao zajednica visokoškolskih ustanova Univerzitet omogućava razmenu znanja i iskustava u različitim obrazovno-naučnim poljima. Cilj obavljanja delatnosti Univerziteta je omogućavanje zakonitog i uspešnog funkcionisanja fakulteta u njegovom sastavu na tradicijama i vrednostima Republike Srbije i Evrope, a naročito obrazovanje podmladka u skladu sa izraženom namerom Srbije da se priključi Evropskoj uniji i prihvati kompleks evropskih vrednosti – acquis communautaire, vladavinu prava i posreduje savremene rezultate nauke. Univerzitet sarađuje i sa vanevropskim univerzitetima i otvoren je za svaku saradnju u oblasti obrazovanja i nauke na principima ravnopravnosti, uzajamnog poštovanja i objektivnosti.

U reformi obrazovanja i procesu stabilizacije i pridruživanja EU Univerzitet nastoji da ostvari što viši kvalitet obrazovanja studenata kao subjekata obrazovnog procesa. U tom cilju Univerzitet nastoji da formuliše moderne studijske programe, da obezbedi kvalitetan nastavnički kadar i da uz visoko poštovanje studenata kao ravnopravnih saradnika u istom poslu, postavi visoke zahteve kvalitetnog obrazovanja.

 

  Adresa: Kosančićev Venac  2/5, 11000 Beograd
  Tel. centrale: 011 63 04 293
  Tel. sekretarijata: 011 26 30 654
  veb sajt: www.union.edu.rs
  e-mail: sekretarijat@union.edu.rs


Spisak fakulteta Univerziteta Union: