Univerzitet Union

union
Zgrada Union Univerziteta

Univerzitet Union osnovan je 2005. godine. Osnivala su ga tri fakulteta, i to: Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za dizajn i Fakultet za industrijski menadžment.

Kako je raslo interesovanje za Univerzitet, pristupilo je još fakulteta u ulozi suosnivača, i to: Beogradska bankarska akademija Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Pravni fakultet Univerziteta Union (ranije: Fakultet za poslovno pravo), Računarski fakultet, Fakultet za menadžment nekretnina, Fakultet za preduzetnički biznis i Viša škola za ekološki inženjering. Ovim su obogaćena naučna i umetnička polja, odnosno oblasti u kojima nove generacije mogu sticati znanja, radne sposobnosti i veštine.

Fakulteti Univerziteta Union su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije. Univerzitet obavlja delatnost visokog obrazovanja u četiri polja: prirodno-matematičke nauke, društveno-humanističke nauke, tehničko-tehnološke nauke i umetnost. Svi studijski programi u okviru navedenih polja se ostvaruju na fakultetima – članovima Univerziteta, u sva tri nivoa akademskih studija. Nastavni planovi i programi na Univerzitetu Union su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije.

Kao zajednica visokoškolskih ustanova, Univerzitet pruža mogućnost za razmenu znanja i iskustava u okviru različitih obrazovno-naučnih polja. Sarađuje i sa vanevropskim univerzitetima, a otvoren je i za svaku saradnju u oblasti obrazovanja i nauke na principima uzajamnog poštovanja, ravnopravnosti i objektivnosti.

Studenti Univerziteta Union imaju mogućnost pristupanja Studentskom parlamentu, učestvuju u takmičenjima i raznim projektima, seminarima, kursevima, kao i brojnim drugim vannastavnim aktivnostima, u zavisnosti od toga na kom fakultetu studiraju.

 Adresa: Kosančićev Venac br. 2/5, 11000 Beograd
 Tel. 011/26 30 653; 26 30 654
  
 veb sajt: www.union.edu.rs
 e-mail: sekretarijat@union.edu.rs


Spisak fakulteta Univerziteta Union: