Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije Univerziteta Union

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije Univerziteta Union
Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije Univerziteta Union

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije Univerziteta Union – (BBA) je visokoškolska institucija osnovana od strane Atlas banke a.d, Kopaonik osiguranja a.d. i Instituta ekonomskih nauka, rešenjem Ministarstva prosvete republike Srbije 2004. godine. Misija Fakulteta je da obrazuje visokostručan kadar čije kvalifikacije prate radikalne promene u bankarstvu. Nastava na fakultetu fokusira se na praktičnu primenu znanja u sferi finansijsko-bankarskih i poslova osiguranja.

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije predstavlja visokoškolsku ustanovu koja je utemeljena na iskustvu velikog broja univerzitetskih profesora, naučnika i eksperata iz ekonomije, biznisa, finansija, bankarstva, osiguranja i ostalih srodnih oblasti. Koncepcija, organizacija, metodi i tehnike rada Fakulteta u potpunosti opravdavaju naziv “School of excellence“, koji kompanijama, bankama i drugim finansijskim institucijama obezbeđuje stručnjake visokog stepena znanja i kompetencija.

Visok ugled u obrazovnom sistemu Srbije, i široj akademskoj zajednici, Fakultet je stekao na osnovu:

  • savremenih međunarodno priznatih studijskih programa
  • prvoklasnih (prevedenih) udžbenika koji se koriste na najprestižnijim inostranim univerzitetima i koji, pisani jasnim i razumljivim stilom, studentima omogućavaju da uz umeren napor steknu upotrebljiva (funkcionalna) znanja
  • nastavnika koji su maksimalno posvećeni studentima,kontinuirano ih podstičući na ostvarivanje boljih rezultata
  • razvijene saradnje sa uglednim inostranim univerzitetima iz VelikeBritanije, Nemačke, Francuske, Italije i drugih zemalja koja omogućava razmenu studenata i nastavnika, kao i realizaciju zajedničkih projekata
  • studenata koji po završetku osnovnih, master ili doktorskih studija mogu relativno brzo da se zaposle u privatnom i javnom sektoru i profesionalno brzo napreduju i da ostvare visoke domete u akademskoj (naučnoj ili univerzitetskoj) karijeri u zemlji i inostranstvu.

Zbog svega navedenog, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije već nekoliko godina unazad rangiran je kao jedan od najboljih fakulteta u oblasti društveno-humanističkih nauka.

Beogradska bankarska akademija naučnu delatnost ostvaruje tako što je rukovodilac brojnih projekata čiji su pokretači fakultet i državna ministarstva. U cilju kontinuiranog obrazovanja fakultet organizuje i seminare i trening kurseve.

Studentima BBA omogućeno je korišćenje knjižnog fonda fakulteta, koji uključuje biblioteku Instituta, dokumentacioni centar UN, pod zajedničkim nazivom LUNIC (Biblioteka Instituta LIES i Informaciono-dokumentacioni centar UN UNIDC) i biblioteku Beogradske bankarske akademije.

Fakultet ima razvijenu intenzivnu saradnju sa brojnim srodnim domaćim i stranim institucijama.

 

Adresa: Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd
Tel. 011 26 21 730
Fax: 011 26 31 926
veb sajt: www.bba.edu.rs
e-mail: office@bba.edu.rs