Centar za razvoj karijere – Univerzitet u Beogradu

Naziv institucije: Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerzitet u Beogradu

Adresa: Studentski trg 1, 11000 Beograd

Telefon: 011 32 07 419

e-mail: centar@razvojkarijere.bg.ac.rs

veb sajt: www.razvojkarijere.bg.ac.rs

12

 

 

 

 

 

 

 

U skladu sa dobrom praksom evropskih i američkih visokoškolskih institucija, na inicijativu Fondacije Prestolonaslednika Aleksandra za obrazovanje, Univerzitet u Beogradu osnovao je 2006. godine Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata kao svoju organizacionu jedinicu, a radi obezbeđivanja delotvornog sistema podrške studentima i diplomcima u razvoju znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju ili nastavku obrazovanja.

Centar je zamišljen kao studentski servis koji kroz različite usluge i programe obezbeđuje prekopotrebnu podršku akademcima u razvoju karijere i unapređuje njihovu konkurentnost na tržištu rada. Centar je otvoren za studente svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu.

Ključna uloga Centra za razvoj karijere jeste: da pomaže studentima Univerziteta u Beogradu u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju; da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studenate za uspešni prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja, time što:

  • Studentima omogućava pristup najnovijim informacijama o bitnim zanimanjima, poslodavcima i mogućnostima daljeg obrazovanja, kao i informacijama o aktuelnim slobodnim radnim mestima; pomaže im, takođe, da konstruktivno razmišljaju o datim mogućnostima.
  • Objektivno daju savete studentima i upućuju ih u procese izbora karijere i pružaju podršku u sastavljanju i primeni realističnih planova za razvoj karijere.
  • Organizuju radionice, kratke kurseve, razgovore i predstavljanja poslodavaca, kako bi pomogli studentima da bolje razumeju svet poslovanja i da savladaju veštine neophodne za organizovanje i uspešno vođenje sopstvene karijere.
  • Sarađuju sa fakultetima Univerziteta u Beogradu u podsticanju profesionalnog razvoja studenata i njihovih karijera.
  • Pružaju niz usluga poslodavcima koji su zainteresovani za zapošljavanje studenata i diplomaca – objavljuju informacije o slobodnim radnim mestima i drugim korisnim mogućnostima za studente; organizuju prezentacije kompanija i razgovore sa poslodavcima, kao i sajmove poslova.
  • Pružaju informacije o tržištu rada za diplomce Univerziteta u Beogradu, kao i o postdiplomskim studijama.
  • Rade na poboljšanju efikasnosti centra za razvoj karijere i edukaciji zaposlenih, kako bi unapređivali svoju efikasnost i bili u mogućnosti da izađu u susret drugačijim potrebama studenata i poslodavaca.

Uloga Centra za razvoj karijere nije da posreduje u zapošljavanju, već da pruža relevantne informacije o mogućnostima zaposlenja, dok je na studentima da te mogućnosti ostvare u direktnom kontaktu sa poslodavcima.

Korisnici usluga Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata su studenti i diplomci, kao i poslodavci, i prema njima kao glavnim ciljnim grupama organizovan je i veb sajt Centra na adresi www.razvojkarijere.bg.ac.rs.

Studentima Centar pomaže da dobiju uvid u spektar raspoloživih karijernih opcija, predstavlja im mogućnosti za uspeh u određenoj karijeri, upoznaje ih sa neophodnim akcijama koje moraju preduzeti kako bi postigli zacrtane karijerne ciljeve i omogućava da steknu uvid u veštine neophodne za efikasan rad u društvu koje se intenzivno menja, da steknu sigurnost i veću kompetentnost kako bi preuzeli proaktivnu ulogu, pokazali inicijativu, naučili da postave ciljeve i preuzmu odgovornost za njihovo sprovođenje. Pored karijernog informisanja, savetovanja i edukacije za studente, Centar sarađuje sa poslodavcima i realizuje programe prakse, posete kompanijama, serije treninga i gostujućih predavanja.

34

 

 

 

 

 

 

 

Poslodavcima Centar nudi niz besplatnih usluga radi bržeg i lakšeg pronalaženja odgovarajućeg kadra za slobodna radna mesta i stručnu praksu, kao i radi promocije politike zapošljavanja mladih. Centar pomaže poslodavcima da dođu do kvalitetnih kandidata za posao objavljivanjem slobodnih radnih mesta, prikupljanjem prijava, predselekcijom kandidata i tako dalje. Centar je aktivno sarađivao od svog osnivanja do danas sa preko 300 kompanija i organizacija. U sklopu Centra oformljena je posebna služba koja ima za cilj delotvorno povezivanje poslovnog sveta sa studentima Univerziteta u Beogradu i akademskom zajednicom uopšte. Sve usluge koje Centar nudi poslodavcima mogu se pogledati na internet stranici Centra.

56

 

 

 

 

 

 

 

Centar je do sada oglasio veliki broj poslova, organizovao i promovisao brojne programe prakse i realizovao niz projekata, programa i obuka samostalno ili u saradnji sa domaćim i inostranim partnerima sa ciljem boljeg povezivanja poslovne i akademske zajednice i povećanja konkurentnosti studenata i diplomaca Univerziteta u Beogradu na tržištu rada.

Putem info-mejling liste Centra studenti se mogu informisati o aktuelnim pozivima i programima Centra, a ona funkcioniše po principu filtriranja informacija na osnovu odabranih interesovanja studenata i fakultetom i godinom studija svakoga ko se prijavi u bazu Centra. Studentima i diplomcima Univerziteta u Beogradu, na sajtu Centra dostupan je i V-savetnik u kome mogu pronaći korisne savete vezane za pojedine aspekte razvoja karijere.

Kao jedan od prvih univerzitetskih Centara za razvoj karijere studenata u Srbiji, Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu uspešno sarađuje sa kolegama na Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Nišu, Univerzitetu u Kragujevcu i drugim univerzitetima gde su osnovani slični centri, a od 2011. godine intenzivno radi – preko jednog međunarodnog (Tempus) projekta zajedno sa evropskim partnerima i našim ministarstvima i predstavnicima privrede i studenata – na razvoju karijernog vođenja u cilju unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji. Više informacija na www.careers.ac.rs.

8

Vesti iz Centra možete pratiti i putem:

twfbbilten-czyt