Univerzitet Džon Nezbit (Megatrend)

Zgrada Univerziteta Džon Nezbit

Univerzitet Džon Nezbit (Megatrend univerzitet) je sistem akademskih institucija u Srbiji, čiju je osnovu za razvoj predstavljala konsultantsko-obrazovna kuća International Expert Consortium Limited iz Londona, osnovana 1980. godine. Prva institucija u ovom sistemu, Poslovna škola „Megatrend“, osnovana je 1989. godine i ubrzo je postala osnivač svih drugih institucija u okviru ove akademske zajednice. Fakulteti koji su kasnije osnivani su najviše bili okrenuti primenjenoj ekonomiji i menadžmentu, dok su vremenom osvajana i druga naučna polja i umetničke oblasti.

Na fakultetima Univerziteta Džon Nezbit (Megatrend univerziteta) su organizovane strukovne i akademske, kao i specijalističke, master i doktorske studije iz više akademskih i naučnih disciplina – biznis, međunarodna ekonomija, menadžment, umetnost i dizajn, kultura i mediji, biofarming, državna uprava i administracija, kao i kompjuterske nauke. Razvijanjem naučne i poslovne saradnje sa više uglednih akademskih institucija širom sveta, Univerzitet Džon Nezbit unapređuje opšti obrazovni potencijal i ostvaruje mogućnost studiranja na odabranim inostranim fakultetima. Ugovori o saradnji su potpisani sa akademskim institucijama Italije, Slovenije, Meksika, Rumunije, Mađarske, Španije, Bugarske, Crne Gore, Francuske, Čilea, Argentine, Kine, Rusije i Venecuele. Od 2009. godine, ovaj univerzitet je postao punopravni član globalne univerzitetske mreže NEWS (North-East-West-South), čiji su članovi univerziteti iz celog sveta. Sve institucije Univerziteta Džon Nezbit su članice EAMSA (Euro-Asia Management Studies Association), jedine svetske asocijacije za studije menadžmenta.

Univerzitet Džon Nezbit je dobitnik mnogih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima je i nagrada dodeljena od strane Američkog udruženja za kvalitet (American Quality Association – AQA), kao i Evropska nagrada za kvalitet (European Quality Award) – obe uručene 2008. godine. Takođe, Univerzitet Džon Nezbit je nagrađen i prestižnom Vukovom nagradom za trajni doprinos nauci, obrazovanju i kulturi Srbije, u martu 2010. godine. „Megakarijera“ je centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta Džon Nezbit (Megatrend univerziteta), čiji je cilj da studente u potpunosti pripremi za izazove savremenog tržišta rada. Uz stručni nadzor, savete i pomoć, Centar olakšava studentima opredeljenje i razvoj prema njihovim željama i sposobnostima. U sklopu Univerziteta Džon Nezbit (Megatrend univerziteta) postoji i Alumni klub, koji ima za cilj da poveže sve one koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na ovom univerzitetu kako bi se saradnja nastavila, uz pružanje informacija o inovacijama u naučnim disciplinama i razmenu poslovnih informacija, ideja i projekata. Sa oko 27.000 aktivnih studenata, Univerzitet Džon Nezbit predstavlja najveći privatni univerzitet u Srbiji i regionu.

Univerzitet Džon Nezbit (Megatrend univerzitet) danas čine 11 fakulteta, 2 visoke škole, Megatrend virtuelni univerzitet i Institut za nove tehnologije. Polaznicima se pruža obrazovanje na 8 kampusa u 6 gradova Srbije (Beograd, Zaječar, Bačka Topola, Požarevac, Valjevo, Vršac). Nakon 25 godina kontinuiranog rada u oblasti visokog obrazovanja, naš univerzitet broji desetine hiljada  aktivnih i svršenih studenata, na svim nivoima akademskih i naučnih zvanja.

Fakulteti koji čine Univerzitet Džon Nezbit su:

Fakultet za poslovne studije, Fakultet za kulturu i medije, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Fakultet za državnu upravu i administraciju, Fakultet za kompjuterske nauke, Fakultet za umetnost i dizajn, Fakultet za menadžment – Zaječar, Fakultet za poslovne studije – Požarevac, Fakultet za biofarming – Bačka Topola, Fakultet za poslovnu ekonomiju – Valjevo, Fakultet za poslovne studije – Vršac, Megatrend virtuelni univerzitet, MTVU, Visoka škola za menadžment i biznis – Zaječar, Visoka poslovna škola Megatrend”, Visoka škola za košarku Borislav Stanković”.

 Adresa: Goce Delčeva 8, 11070 Novi Beograd
 Tel. 011/220 30 29
 veb sajt: www.megatrend.edu.rs


Spisak fakulteta Univerziteta Džon Nezbit: