Univerzitet Megatrend

Univerzitet Megatrend

Univerzitet Megatrend je sistem akademskih institucija u Srbiji, čiju je osnovu za razvoj predstavljala konsultantsko-obrazovna kuća International Expert Consortium Limited iz Londona, osnovana 1980. godine. Prva institucija u ovom sistemu, Poslovna škola „Megatrend“, osnovana je 1989. godine i ubrzo je postala osnivač svih drugih institucija u okviru ove akademske zajednice. Fakulteti koji su kasnije osnivani su najviše bili okrenuti primenjenoj ekonomiji i menadžmentu, dok su vremenom osvajana i druga naučna polja i umetničke oblasti.

Megatrend univerzitet danas čine: 12 fakulteta, program studija na daljinu i Institut za nove tehnologije. Polaznicima se pruža obrazovanje na 8 kampusa u 6 gradova Srbije (Beograd, Zaječar, Bačka Topola, Požarevac, Valjevo, Vršac). Nakon skoro 30 godina kontinuiranog rada u oblasti visokog obrazovanja, naš univerzitet broji desetine hiljada aktivnih i svršenih studenata, na svim nivoima akademskih i naučnih zvanja.

Odlukom Saveta Megatrend univerziteta od 15. aprila 2015. godine, Megatrend univerzitet promenio je svoje ime u Univerzitet Megatrend (prethodno je sledila promena koja se odnosila na naziv John Naisbitt University).

Na fakultetima Univerziteta Megatrend organizovane su strukovne i akademske, kao i specijalističke, master i doktorske studije iz više akademskih i naučnih disciplina (biznis, međunarodna ekonomija, menadžment, umetnost i dizajn, kultura i mediji, biofarming, državna uprava i administracija, kompjuterske nauke).

Megatrend univerzitet vođen je vizijom savremenog, najkvalitetnijeg i najsvrshodnijeg obrazovanja. Iz te motivacije nastao je prvi projekat postdiplomskih studija iz oblasti menadžmenta u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi, koji je realizovan 1991. godine u saradnji Poslovne škole „Megatrend” i Tehničkog fakulteta u Boru, a finansiran je iz TEMPUS fonda Evropske unije, namenjenog za razvoj poslovne edukacije.

U jesen 1999. godine, Univerzitet Megatrend postao je punopravni član globalne univerzitetske mreže NEWS (North-East-West-South), čiji su članovi univerziteti iz celog sveta. Takođe, sve institucije Megatrend univerziteta su članice EAMSA (Euro-Asia Management Studies Association), jedine svetske asocijacije za studije menadžmenta.

U januaru 2003. godine, Megatrend univerzitet primljen je u Zajednicu univerziteta Srbije.

Studenti na Megatrend univerzitetu imaju priliku da uče od svetski priznatih predavača, koristeći najsavremeniju literaturu. Oni na univerzitetu stiču znanja potrebna za započinjanje uspešne karijere u oblastima biznisa, ekonomije, menadžmenta, državne uprave, kulture i medija, umetnosti i dizajna, kompjuterskih nauka, biofarminga. Mnogi od onih koji su prošli kroz Megatrendov obrazovni sistem danas su priznati stručnjaci u navedenim oblastima, i sami predstavljaju najbolju garanciju kvaliteta Megatrend univerziteta. Pokazalo se da znanja stečena na ovom univerzitetu predstavljaju trajan i čvrst temelj za neophodno permanentno obrazovanje eksperata današnjice, a kvalitet obrazovanja diplomcima obezbeđuje odličnu prohodnost pri nastavku studija na prestižnim svetskim institucijama, od Amerike do Japana i od Skandinavije do Južnoafričke Republike.

Megatrend univerzitet je dobitnik mnogih visokih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima je i nagrada dodeljena od strane Američkog udruženja za kvalitet (American Quality Association – AQA), kao i Evropska nagrada za kvalitet (European Quality Award) – obe uručene 2008. godine. Takođe, Univerzitet  je nagrađen i prestižnom Vukovom nagradom za trajni doprinos nauci, obrazovanju i kulturi Srbije, u martu 2010. godine.

Međunarodni naučni komitet EDUNIVERSAL, u okviru zvaničnog sistema selekcije, proglasio je Visoku poslovnu školu u Zaječaru za jednu od 500 najboljih poslovnih škola u svetu, novembra 2009. godine. EDUNIVERSAL je, inače, organizacija, koja daje globalne akreditacije visokoškolskim institucijama u svetu.

Megatrend univerzitet je razvio plodnu naučnu i poslovnu saradnju sa više uglednih akademskih institucija širom sveta, čime se unapređuje opšti obrazovni potencijal i ostvaruju mogućnosti studiranja na odabranim inostranim fakultetima u okviru perspektivnih programa. Ugovori o saradnji potpisani su sa akademskim institucijama Italije, Slovenije, Meksika, Rumunije, Mađarske, Španije, Bugarske, Crne Gore, Francuske, Čilea, Argentine, Kine, Rusije i Venecuele. Rezultat uspešne međunarodne saradnje ogleda se i u broju i kvalitetu stranih gostujućih profesora koji učestvuju u realizaciji nastave na našem univerzitetu.

Univerzitet  se i dalje razvija u skladu sa novim tehnologijama, informacionim sistemima i savremenim metodama za sticanje znanja. Svoje programe Megatrend univerzitet stalno prilagođava novim tokovima i na taj način razvija nastavu kroz koju se studenti optimalno pripremaju za buduće poslovne i životne poduhvate.

Fakulteti koji čine Univerzitet Megatrend su:

Fakultet za poslovne studije, Fakultet za kulturu i medije, Pravni fakultet, Geoekonomski fakultet, Fakultet za kompjuterske nauke, Fakultet za civilno vazduhoplovstvo, Fakultet za umetnost i dizajn, Fakultet za menadžment Zaječar, Fakultet za poslovne studije Vršac, Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo, Fakultet za poslovne studije Požarevac, Fakultet za biofarming Bačka Topola.

 

  Adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd
  Tel. 011 22 03 029, 22 03 030
  veb sajt: www.megatrend.edu.rs
  e-mail: univerzitet@megatrend.edu.rs

 

Spisak fakulteta Univerziteta Megatrend: