Geoekonomski fakultet Univerziteta Megatrend

Geoekonomski fakultet Megatrend univerziteta
Geoekonomski fakultet Megatrend univerziteta

Geoekonomski fakultet Megatrend univerziteta je mlada obrazovno-naučna visokoškolska institucija, koja je od 1999. godine postala prepoznatljiva u obrazovnom sistemu Republike Srbije, ali i u širim nacionalnim, regionalnim i međunarodnim okvirima. Fakultet je u potpunosti akreditovan što se može videti na sajtu Fakulteta, kao i sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Obrazovni programi Geoekonomski fakulteta su originalni i multidisciplinarni, te, shodno tome, studenti dobijaju veoma kvalitetno i primenjivo obrazovanje, pri čemu završetkom studija stiču diplomu ekonomiste koji je ujedno osposobljen da se efikasno uključi u savremene i dinamične međunarodne ekonomske, političke i kulturne odnose.

Fakultet ostvaruje saradnju u regionu, na prostorima Evropske unije, Rusije, Kine, Latinske Amerike i Azije. Kao jedina srpska obrazovna i naučnoistraživačka institucija specijalizovana za oblast regionalnih i geoekonomskih studija, Geoekonomski fakultet je međunarodno prepoznat i priznat.

Na Geoekonomskom Fakultetu izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

  • Međunarodna ekonomija i finansije – Program je namenjen studentima koji žele da steknu analitička znanja iz međunarodne ekonomije, finansija i bankarstva. Program je koncipiran na iskustvima renomiranih univerziteta u svetu sa modernim multidisciplinarnim pristupom, tako da pruža i osnovna znanja iz oblasti društveno-političkog, naučno-tehnološkog i istorijskog razvoja različitih regiona sveta i pojedinih nacionalnih privreda. Specifičnost programa se sastoji u velikoj ponudi stranih jezika. Pored obaveznog engleskog jezika na prve dve godine studija, na preostale dve godine se studentu daje mogućnost da bira jedan od ponuđenih šest stranih jezika – nemački, francuski, italijanski, španski, ruski i japanski.
  • Međunarodna poslovna ekonomija – Studijski program Međunarodna poslovna ekonomija nudi primenljiva ekonomska znanja i veštine u praksi međunarodnih i domaćih preduzeća. Program predstavlja odgovor na dinamične tokove promena u međunarodnom poslovnom okruženju, na potrebe za novim znanjima i kompetencijama, ali i veštinama koje se od ekonomiste očekuju od strane preduzeća, privrede i državnih institucija. Ovaj program je zasnovan na dosadašnjim tokovima razvoja ekonomske nauke i struke kako u međunarodnim tako i domaćim okvirima.
  • Master akademske studije – Geoekonomski fakultet upisuje studente na dva master studijska programa: Geoekonomske i regionalne studije i Bankarstvo i finansije (izvodi se kao zajednički program sa Fakultetom za poslovne studije).
  • Doktorske akademske studije – Geoekonomski fakultet upisuje studente na zajednički program doktorskih studija ekonomije, koji realizuje u saradnji sa Fakultetom za poslovne studije. Studije traju tri godine (180 ESPB), a po njihovom završetku prema Zakonu o visokom obrazovanju studenti stiču zvanje doktora ekonomskih nauka.

 

Adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd
Tel. 011 22 03 106
veb sajt: megatrend.edu.rs/sr/geoekonomski-fakultet
e-mailuniverzitet@megatrend.edu.rs