Master studije – opšte informacije

ID-10012686Master studije

U okviru fakulteta Univerziteta u Beogradu izvode se akademske i strukovne studije prema akreditovanim studijskim programima za sticanje visokog obrazovanja.

Zakonom o visokom obrazovanju, master studije predstavljaju akademske studije drugog stepena, koje su danas izjednačene su sa VII-1 stepenom stručne spreme koji se sticao po prethodnim nastavnim programima.

Master akademske studije (MAS) mogu pohađati studenti koji su završili osnovne akademske studije, i to: studenti koji su završili osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine, odnosno koji imaju najmanje 60 ESPB bodova na master akademskim studijama, kada je prethodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od 240 ESPB bodova; kao i studenti koji su završili osnovne akademske studije u trajanju od tri godine, odnosno imaju najmanje 120 ESPB bodova na mastar akademskim studijama, kada je prethodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od 180 ESPB bodova.

U zavisnosti od prethodnog člana, studenti će pohađati master akademske studije u trajanju od dve, odnosno jedne godine.

Završetkom master studija stiče se 60 do 120 ESPB bodova (ukupno 300 ESPB). Student koji završi master akademske studije stiče akademski naziv „master“ sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Master akademske studije (MAS) organizuju se na većini fakulteta u okviru Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, kao i na privatnim univerzitetima u zemlji.

Master studije se mogu pohađati iz naučnih oblasti: Tehničko-tehnološke master studije, Društveno-humanističke master studije, Prirodno-matematičke master studije i Umetničke master studije.

Svake školske godine fakulteti raspisuju konkurse za upis nove generacije studenata na master studije i tom prilikom ističu detaljne uslove koje kandidati moraju ispuniti kako bi upisali master akademske studije na željenom fakultetu.

U zavisnosti od fakulteta, kandidati imaju obavezu da polažu prijemni ispit na osnovu kojeg se kreira jedinstvena rang lista kandidata za upis na master studije te godine. U okviru fakulteta državnih univerziteta, svake godine odobrava se određeni broj mesta za studije na budžetu.

Visina školarine za master studije određuje se javnim konkursom, koji raspisuje osnivač – Vlada Republike Srbije, dok na privatnim univerzitetima visinu naknade za školarinu određuje Upravni odbor univerziteta.

ID-100200896Master u inostranstvu

Ukoliko ispunjavaju uslove konkursa, studenti iz Srbije mogu pohađati master studije i na Univerzitetima u inostranstvu. Među zemljama koje su najprivlačnije našim studentima za nastavak akademskog usavršavanja jesu Italija, Španija, Nemačka, Austrija, Francuska, Švajcarska, Velika Britanija i Švedska. Ukoliko se studenti odlučuju na upis master studija u inostranstvu potrebno je prvenstveno dobro se informisati o uslovima i zahtevima koje univerziteti u svetu raspisuju.

Budući da je poznato da su školarine na inostranim univerzitetima daleko veće od iznosa školarina u našoj zemlji, studentima se predlaže da se detaljno informišu o mogućnostima stipendiranja pre nego što se odluče za upisivanje nekog od univerziteta u inostranstvu. Stipendije za inostrane studente obezbeđuje sam univerzitet, kao i brojne organizacije.

On line master studije

Poslednjih godina sve veće interesovanje privlači i mogućnost on line studiranja i sticanja master diplome putem interneta. Pa ipak, budući da je ovaj vid studija u Srbiji još uvek u fazi razvoja, potrebna je izvesna pažnja ukoliko se odlučujete za ovaj vid akademskog usavršavanja.


ID-10061405MBA studije

Master of Business Administration (MBA), odnosno Master poslovne ekonomije, predstavlja međunarodno priznati postdiplomski poslovni stepen. Master poslovne ekonomije takođe predstavlja drugi stepen akademskih studija.

Kao osnovna razlika između standardnih master programa (MSc) i MBA navodi se praktičnost MBA studija koje se u manjoj meri zasnivaju na naučnim i teorijskim osnovama. MBA studije su uopštenijeg karaktera, a fokus ovih master studija nalazi se na sticanju praktičnih i primenljivih veština i znanja.

MBA programe u našoj zemlji organizuju poslovne škole i fakulteti prvenstveno u okvuru privatnih univerziteta. Još jedna odlika MBA pstudija jeste i izvesna fleksibilnost pri upisu kandidata, budući da studenti različitih akademskih pozadina imaju mogućnost upisa na ovaj program.

Jedna od osnovnih ideja koja leži iza MBA studija jeste upravo povezivanje ljudi iz različitih sfera poslovanja u cilju bolje razmene ideja i iskustava.

Iako su MBA studije nastale pre više od 100 godina u Americi, danas MBA studije su jedan od najpopularnijih akademski program na svetu, te ne čudi podatak da na globalnom nivou postoji preko 2.500 različitih MBA programa.

U Srbiji MBA studije prvenstveno podrazumevaju obrazovne programe iz menadžmenta, finansija, bankarstva, marketinga, ljudskih resursa i elektronskog poslovanja.


ID-100172632Specijalističke studije

Specijalističke studije, kao oblik drugog stepena studija, se dele na strukovne i akademske.

Specijalističke strukovne studije mogu pohađati studenti koji su završili osnovne strukovne studije (više i visoke škole). Ovaj program specijalističkih studija namenjen je specijalizaciji u struci. Po završetku specijalističkih strukovnih studija u trajanju od najmanje godinu dana stiče se najmanje 60 ESPB bodova. Studenti koji završe specijalističke strukovne studije stiču stručni naziv “specijalista” sa naznakom zvanja drugog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

Specijalističke akademske studije su studije drugog stepena u trajanju od najmanje godinu dana, a završetkom ovog programa stiče se najmanje 60 ESPB bodova (završavaju se sa ukupno najmanje 360 ESPB, odbranom specijalističkog rada). Po završetku specijalističkih akademskih studija stiče se stručni naziv “specijalista” sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.

Na studijske programe specijalističkih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji imaju završene osnovne akademske studije i diplomske akademske studije (master) ili integrisane akademske studije, u obimu od najmanje 300 ESP bodova.