Danas je 
недеља, јул 21, 2024. godine... Pronađite sve neophodne informacije o studentskom životu na našem portalu!

Studentski centar Beograd

Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd – logo

Adresa: Svetozara Markovića 57
Telefon: 011 36 37 200
veb sajt: www.sc.rs

Osnovna delatnost Ustanove Studentski centar „Beograd” je smeštaj i ishrana beogradskih studenata, a Ustanova se bavi i pružanjem komercijalnih usluga za studente i građane i organizovanjem turističke recepcije studenata u toku leta. Studentski centar je osnovan 25. novembra 1968. godine udruživanjem do tada samostalnih studentskih domova, a cilj ove studentske ustanove je unapređivanje nivoa studentskog standarda u Beogradu.

Smeštajni kapaciteti svih 11 domova, koliko ih je u sastavu SC-a, iznose oko 10.100 mesta. Oko 60% soba spada u smeštaj I kategorije, što odgovara nivou hotela B kategorije. Osim usluge smeštaja, svakodnevno se u 14 studentskih restorana konzumira oko 30.000 obroka.

Cene usluga, zahvaljujući participaciji iz budžeta Republike, potpuno su prilagođene studentskim mogućnostima, a najveći broj studenata troškove smeštaja i ishrane pokriva iz državnih stipendija i kredita, koji se dodeljuju na godišnjem nivou.

Studentski domovi: Studentski grad, Kralj Aleksandar I, Patris Lumumba i Vera Blagojević I, kao najbolji domovi, svakog leta se pretvaraju u hostele koji ugoste hiljade mladih gostiju Beograda iz svih krajeva sveta. U njima se po pravilu smeštaju učesnici i organizatori sportskih takmičenja za mlade, različitih festivala, kulturnih manifestacija i ostalih programa namenjenih prvenstveno studentima i omladini.

 

Studentski kulturni centar

Studentski kulturni centar
Studentski kulturni centar

Adresa: Kralja Milana 48
Telefon: 011 36 02 009; 26 94 944
veb sajt: www.skc.org.rs

Studentski kulturni centar osnovali su 1968. godine Beogradski univerzitet i Univerzitetski odbor saveza studenata Beograda. Godine 1992. ingerencije osnivača preuzela je Vlada Republike Srbije – Ministarstvo prosvete. Primarni cilj ove studentske ustanove je prezentacija kvalitetnih kulturnih događaja kao i afirmacija autentičnih stvaralačkih snaga uz negovanje i alternativnog pristupa u kulturi. Osim po velikim manifestacijama intermedijalnog i interdisciplinarnog karaktera (sa kojima je ušao na velika vrata beogradskog kulturnog života sedamdesetih godina prošlog veka), praksom umetničkih radionica, osnivanjem istraživačkih grupa i davanjem podrške različitim fanovskim projektima i demo produkcijama, SKC je ponovo i na neponovljiv način profilisao beogradsku kulturnu scenu i tokom narednih decenija.

Studentski kulturni centar nalazi se u najužem centru Beograda. Smešten je u reprezentativno zdanje koje je građeno krajem XIX veka prema projektu poznatog srpskog arhitetkte Jovana Ilkića. Do početka II svetskog rata ovde je bio smešten Oficirski dom, a posle rata dom UDB-e „Pane Đukić“. Od 1968. u nju se useljava novoosnovani Studentski kulturni centar.

Aktivnosti SKC-a odvijaju se prema godišnjim planovima koje koncipiraju urednici pojedinačnih programa. Javnost se o odvijanju programa obaveštava putem mesečnog biltena SKiCa, saopštenjima za medije i pojedinačnim pratećim propagandnim materijalima.

 

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata

Adresa: Glavna zgrada – Krunska 57
Telefon: 011 24 33 488
Ambulanta Studentski grad: Novi Beograd, I blok
Ambulanta Karaburma: Mije Kovačevića 7b
veb sajt: www.zzzzsbg.rs

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata obezbeđuje zdravstvenu zaštitu za oko 120.000 studenata  Univerziteta i Visokih stručnih škola u Beogradu (državnih i privatnih). U Zavodu studenti mogu dobiti zdravstvenu zaštitu iz oblasti: opšte medicine, ginekologije, stomatologije, oftalmologije, otorinolaringologije, dermatovenerologije, neuropsihijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije, prevencije HIV/SIDE i polno prenosivih infekcija, laboratorijske dijagnostike, radiološke i ultrazvučne dijagnostike, interne medicine, minimalne invazivne hirurgije.

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenti obavljaju i pregled za useljenje u studentski dom. U zavodu se mogu obaviti i dodatne zdravstvene usluge pod povoljnim uslovima: lekarsko uverenje za upis na fakultet, za dobijanje vozačke dozvole B kategorije, lekarsko uverenje za vize, kao i sve vrste lekarskih pregleda za regulisanje statusnih pitanja na fakultetu. Zavod radi svakodnevno od 7 h do 20 h, a Stacionar radi 24 h. Subotom, nedeljom i za vreme praznika organizovana su dežurstva lekara: subotom se dežura od 08-15 h, a nedeljom dežura samo Služba opšte medicine od 08-15 h.

 

Dom kulture Studentski grad

Dom kulture Studentski grad
Dom kulture Studentski grad

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 179
Telefon: 011 26 91 442
Web sajt: www.dksg.rs
e-mail: office@dksg.rs

Dom kulture „Studentski grad“ osnovan 1971. godine i najveća je studentska kulturna ustanova u zemlji. U Domu se dnevno ostvari 3 do 5, a na godišnjem nivou i preko 700 programa različitih profila. Studentima su svi programi, kao i radionice, besplatni, izuzev komercijalnih filmskih i pozorišnih predstava. Poseban deo ove studentske ustanove čine biblioteka sa fondom od preko 40 000 knjiga i čitaonica koja može da primi oko 500 studenata.

 

Televizija Studentski grad

Televizija Studentski grad
Televizija Studentski grad – logo

Adresa: Tošin bunar 147, Blok 2F
Telefon: 011 31 02 294
Telefonredakcija: 011 31 02 293
Web sajt: www.rtvsg.rs

TV Studentski grad osnovana je 1994. godine, i predstavlja naslednika Radija Studentski grad, koji je počeo da radi od pedesetih godina prošlog veka. Danas TV Studentski predstavlja jedinstvenu televiziju čiji kompletan program realizuju studenti, i čiji su svi gledaoci studenti-stanari studentske ustanove doma Studentski grad.

Program TV Studentski grad čine emisije informativnog, obrazovnog i zabavnog tipa. Informativne emisije bave se aktuelnim i tekućim pitanjima studentskog i akademskog života, a obrazovni program ima za cilj da studentima približi svet nauke i informiše ih o aktuelnim naučnim dešavanjima. Tu su i zabavne emisije koje animiraju studenate i utiču na njihovo uključivanje u život Studentskog grada. Planovi za budućnost su povezivanje sa svim domovima Ustanove Studentski centar u Beogradu i izlazak na kablovski sistem Beograda. TVSG je otvorena za sve vidove saradnje sa studentima i studentskim organizacijama, i tradicionalno podržava i predstavlja sve aktivnosti od interesa za studente.

 

Centar za zapošljavanje i edukaciju mladih SBU

Adresa: Jurija Gagarina 231/13
Telefon: 011 36 02 009; 26 94 944
Web sajt: www.sbu.org.rs

Centar za zapošljavanje i edukaciju mladih SBU je uduženje koje ima za cilj podršku mladima u edukaciji i zapošljavanju. U vlasništvu udruženja se nalazi portal za zapošljavanje mladih SBU – Poslovi na kome studenti mogu da pronađu veliki izbor honorarnih, povremenih, privremenih i stalnih oglasa za posao za mlade od 15 do 30 godina.

Neki od ciljeva Centra SBU su nformisanje mladih o ponudi poslova za mlade na tržištu rada, informisanje mladih o mogućnostima zapošljavanja, informisanje mladih o procedurama za otpočinjanje sopstvenog biznisa, kao i edukacija mladih za sticanje novih znanja koje će im pomoći u budućoj karijeri…