Gradski prevoz u Beogradu

Javni gradski prevoz u Beogradu obuhvata prevoz autobusima, tramvajima, trolejbusima i vozovima na oko 130 linija.

Vozila su u vlasništvu Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP Beograd) ili privatnih preduzeća. Svi prevoznici imaju jedinstveni sistem karata, mesečnih ili pojedinačnih. Karte se mogu kupiti na većem broju trafika, širom grada. Pojedinačne karte se mogu kupiti i kod vozača po višoj ceni i važe za vožnju jednim vozilom.

Za korišćenje prevoza putnik je dužan da u vozilu poseduje važeću voznu ispravu i da je na zahtev ovlašćenog lica prevoznika pokaže. U slučaju prekida saobraćaja ili kvara vozila prevoznik je dužan da putnicima omogući da istim kartama mogu da nastave započetu vožnju drugim vozilom.

1280px-IK-218M_GSP_BeogradBusPlus predstavlja novi sistem Javnog gradskog prevoza.

Podsistem karata za prevoz

Podsistem karata za prevoz zasnovan je na RFID tehnologiji sa elektronskim beskontaktnim smart karticama kao medijumom plaćanja usluga.

Osnovu sistema plaćanja prevoza čine:

 • Plastična beskontaktna (personalizovana ili nepersonalizovana) kartica kupljena kroz sistem pretplate ili u prodajnoj mreži pre ulaska u vozilo, koja se kasnije samo dopunjava. Kartice se obavezno overavaju (očitavaju) prilikom ulaska u vozilo.
 • Papirna beskontaktna karticaograničenog vremenskog trajanja (1 dan, 3 dana ili 5 dana od momenta kupovine), koja se obavezno overava (očitava) prilikom ulaska u vozilo.
 • Papirna karta kupljena kod vozača za jednu vožnju koju nije potrebno overavati (očitavati).

Karte se kupuju pre vožnje na jednom od prodajnih mesta.

Postoje 2 tipa prodajnih mesta:

 • mesta za izdavanje personalizovanih kartica i
 • mesta za prodaju nepersonalizovanih kartica i dopunu svih vrsta kartica.

Putnik koji nema kartu mora ući na prva vrata i kupiti kartu kod vozača. U tom slučaju se preporučuje da putnik pripremi tačan iznos koji je neophodan za kupovinu karte.

Sve karte u sistemu, osim papirnih karata kupljenih kod vozača, moraju da se očitaju prilikom ulaska u vozilo na validatorima koji se nalaze u zoni vrata – Check In sistem naplate.

Beskontaktne kartice

Beskontaktne kartice predstavljaju elektronsko sredstvo plaćanja. Beskontaktne kartice čuvaju informacije o poslednjim vožnjama – naplatama.

Kartice rade na kratkim rastojanjima komunicirajući sa validatorima, odnosno uređajima za dopunu i kontrolu.

U sistemu postoje dve vrste beskontaktnih kartica:

 • personalizovane smart kartice i
 • nepersonalizovane smart kartice.

Personalizovane smart kartice

Personalizovane kartice sadrže lične podatke korisnika kao i fotografiju korisnika radi vizuelne kontrole. Na personalizovane kartice vrši se upis vremenski ograničenih pretplatnih karata (mesečnih, polumesečnih i godišnjih). Svi korisnici uplatom iznosa predviđenog za mesečne odnosno polumesečne ili pak godišnje dopune imaju pravo na neograničen broj vožnji na svim linijama u ITS 1 i/ili ITS 2 u izabranim zonama u dnevnom saobraćaju (od 04.00 do 24.00 časa).

Personalizovane kartice nisu prenosive na drugog korisnika.

Personalizovane kartice se moraju očitati prilikom ulaska u vozilo kako bi bile ispravne prilikom kontrole. Putnici kojima firme uplaćuju mesečnu pretplatu za prevoz, prilikom prvog očitavanja na početku meseca, neophodno je da karticu duže zadrže na validatoru kako bi se dopuna prenela na karticu. Mesečna pretplata kupljena na trafici, automatski je uneta na karticu i postupak dužeg zadržavanja nije potreban.

Personalizovane kartice izdaju se na ime korisnika uz odgovarajuću dokumentaciju u odnosu na kategoriju kartice. Pregled kategorija i potrebne dokumentacije možete pronaći ovde.

Cenovnik dopuna personalizovanih BusPlus kartica možete pronaći ovde.

Nepersonalizovane smart kartice – elektronski novčanik

Ovaj tip kartica predstavlja elektronski novčanik za vožnju u javnom prevozu. Korisnik dopunjuje karticu željenim novčanim iznosom, a pri svakoj ostvarenoj vožnji sa kartice se skida iznos koji predstavlja cenu te vožnje. Ove kartice imaju rok trajanja od 4 godine od dana prve dopune i mogu se dopunjavati neograničen broj puta na svim prodajnim mestima. Nepersonalizovane kartice se moraju očitati prilikom ulaska u vozilo, kako bi bile ispravne prilikom kontrole.

Nepersonalizovanu smart karticu je moguće registrovati na ime korisnika, ali je može koristiti i više korisnika.

U integrisanom tarifnom sistemu 1 (ITS1), prilikom očitavanja nepersonalizovane plastične smart kartice na validatoru, aktivira se osnovna vremenska karta od 90 minuta, koja važi od momenta prvog očitavanja pri čemu se umanjuje kredit na kartici za 89 dinara. Karticu obavezno treba očitati prilikom svakog presedanja.

Očitavanje plastične smart kartice za vremensku kartu od jednog, tri ili pet dana vrši se odabirom ikonice u obliku analognog sata na ekranu validatora, pri čemu se otvara meni u kome putnik treba da odabere određenu vremensku kartu i prisloni svoju nepersonalizovanu plastičnu karticu. Od tog trenutka nastupa važenje vremenske karte. Opcija vremenske karte od jednog, tri ili pet dana postoji na validatorima u vozilima koji saobraćaju na gradskim linijama tj. u okviru ITS1. Pri svakoj promeni vozila obavezno je ponovno očitavanje radi potvrde presedanja, što znači da putnik treba samo da prisloni svoju nepersonalizovanu karticu ekranu validatora.

Cenovnik pojedinačnih i vremenskih karata možete pronaći ovde.

Papirne beskontaktne kartice – vremenske karte za 1, 3 ili 5 dana

Nepersonalizovane papirne beskontaktne smart kartice kupuju se na kiosku i jednokratno dopunjuju kao vremenska karta za jedan, tri ili pet dana, a važe od momenta dopune kartice 24, 72 odnosno 120 sati, osim u noćnom saobraćaju od 00 do 04h. Moraju se očitati prilikom ulaska u vozilo i pri svakom presedanju, kako bi bile ispravne prilikom kontrole.

Cene vremenskih karata možete pogledati ovde.

Papirne karte kod vozača

Ovo je individualna karta za jednu vožnju. Prodaje se kod vozača. Ove karte se ne poništavaju, samim činom izdavanja kod vozača ulaze u elektronsku evidenciju podsistema karata za prevoz. Preporučuje da putnik pripremi tačan iznos koji je neophodan za kupovinu karte.

800px-BusPlus_System_of_the_GSP_transportation_system_in_BelgradeInfo: https://www.busplus.rs/index.php

Takođe, BusPlus sistem pruža razne servise:

 • Servisne informacije o jedinstvenom tarifnom sistemu gradskog prevoza u Beogradu
 • Spisak linija sa brojem i nazivom linije
 • Spisak stajališta sa kodom i nazivom stajališta
 • Definisanje preporučene putanje na osnovu unete polazne i krajnje tačke
 • Prikaz reda vožnji po linijama

Veliki broj autobuskih, trolejbuskih i tramvajskih stajališta opremljeno je sistemom za obaveštavanje o dolasku vozila i broju stanica. Svako stajalište na teritoriji grada poseduje svoj kod, ukoliko vam je potrebna informacija o dolasku vozila potrebno je da u vaš mobilni telefon unesete sledeće: *011*brojstajališta# i dobićete tačnu informaciju za koliko stanica će određeno vozilo stići. Ukoliko se želite pripremiti unapred, na sledećoj stranici možete pronaći kompletan spisak stajališta sa kodom i nazivom stajališta: https://www.busplus.rs/stanice.php

Na raspolaganju vam se nalazi i Android aplikacija. Najnoviju verziju zvanične BusPlus aplikacije za Android OS možete besplatno preuzeti na Google Play marketu na sledećem linku: BusPlus android aplikacija.

BusPlus aplikacija omogućava Vam da putem svog mobilnog telefona dobijete informacije o linijama javnog prevoza u Beogradu i stanicama u odnosu na Vašu trenutnu lokaciju u realnom vremenu. Aplikacija takođe omogućava brzu pretragu željenih stanica i linija i njihovo lociranje na mapi grada, a prikazuje i položaje vozila u dnevnom saobraćaju za izabrane linije ili sve linije koje nailaze na određenu stanicu.

noćnom saobraćaju (00-04) karte su skuplje i kupuju se samo kod konduktera. Za noćni saobraćaj ne važi BusPlus sistem. Trase linija noćnog prevoza razlikuju se od trasa dnevnog saobraćaja i objedinjuju više linija koje opslužuju određene delove grada i prigradskih naselja. Polasci na noćnim linijama ostvaruju se na svakih sat vremena sa jednog od terminusa: Trg Republike, Slavija i Opština Novi Beograd.

800px-CAF_Tram_Belgrade

Preuzmite trase linija u PDF formatu. (preuzeto sa www.gsp.rs)

Foto 1: Wikipedia, prema Creative Commons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported

Foto 2: Wikipedia

Foto 3: Wikipedia, prema Creative Commons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 3.0 Unported