Univerzitet Alfa BK

univerzitet alfa
Zgrada Univerziteta BK Alfa

Univerzitet Alfa BK osnovan je 1992. godine kao Univerzitet Braća Karić. Osnovan je po Zakonu o univerzitetu Republike Srbije i predstavlja prvi univerzitet kod nas čiji osnivač nije država.

Alfa BK univerzitet nudi preko dvadeset akreditovanih studijskih programa na svim nivoima studija (osnovne studije, master i doktorske studije). Više od 20.000 studenata su svoje akademsko zvanje stekli na nekom od fakulteta Alfa BK univerziteta. Iz godine u godinu, Univerzitet, pored postojećih akreditovanih studijskih programa, proširuje sve više svoje kapacitete uvođenjem novih i tržišno opravdanih programa, koji će podariti našem društvu kompetentne stručnjake na raznovrsnim poljima.

Studijski programi na fakultetima u okviru Alfa BK univerziteta predstavljaju odgovor na potrebe privrede i savremenog društva. Novo vreme, globalizacija poslovanja, tehničko-tehnološke promene i druge savremene tendencije zahtevaju fleksibilne nastavne planove i programe, zasnovane na novim metodama rada, individualnog i timskog učenja.

Multimedijalan pristup nastavi, neograničen pristup internetu, mentorski rad, stručna praksa, udžbenici naših profesora i međunarodna literatura univerzitetske biblioteke, siguran su put ka ostvarenju želja studenata da posle završetka studija uđu u svet uspešnih.

Univerzitet ostvaruje uspešnu međunarodnu saradnju; nastavni planovi i programi usaglašeni su sa programima srodnih univerziteta u inostranstvu. Zato su i diplome Alfa BK univerziteta priznate u zemljama Evrope i sveta.

Kvalitetan profesorski kadar, skoro 200 zaposlenih, objektivno ocenjivanje studenata, studijski programi koji su prilagođeni tržištu, administracija u službi studenata, kvalitetna praksa naših studenata, uspešna međunarodna saradnja, adekvatni uslovi – savremeno opremljeni kabineti i učionice, na više od 2000 kvadratnih metara, metod su sticanja kvalitetnog obrazovanja.

 

Adresa: Palmira Toljatija 3, 11070 Novi Beograd
Tel. centrale: 011 26 09 754
Tel. studentske službe: 011 26 06 380
veb sajt: www.alfa.edu.rs
e-mail: info@alfa.edu.rs

 

Univerzitet Alfa BK obuhvata sledeće fakultete: