Fakultet za matematiku i računarske nauke Univerziteta Alfa BK

Fakultet za matematiku i računarske nauke Univerziteta Alfa BK
Fakultet za matematiku i računarske nauke Univerziteta Alfa BK

Fakultet za matematiku i računarske nauke Univerziteta Alfa BK je prvi privatni fakultet u okviru nacionalnog univerzitetskog sistema u Srbiji posvećen matematici i računarskim naukama. Fakultet je osnovan 2013. godine u sastavu Alfa BK Univerziteta sa novom idejom studija integrisanjem matematike i računarske nauke. Na ovom fakultetu studenti će usvajati znanja ne samo iz oblasti računarskih nauka, kao nauke koja se bavi hardverom, softverom, teorijom računara i njegovom primenom, nego i znanja iz matematičkih disciplina neprekidno tokom svih nivoa studija.

Studenti nakon uspešno završenih četvrogodišnjih osnovnih akademskih studija (osam semestara – 240 ESPB) stiču stručni naziv – Diplomirani informatičar (dipl.inform.). Sa ovom stečenom diplomom široka je lepeza poslova koje mogu da kompetentno rade, ne samo iz oblasti informatike i računarstva, nego i po Pravilniku Ministarstva prosvete Republike Srbije diplomirani informatičar je kompetentan da izvodi nastavu matematike u osnovnoj školi. Takođe, imaju prohodnost za nastavak na master studijama na mnogim srodnim fakultetima u zemlji i inostranstvu.

Master studije traju jednu godinu (dva semestra – 60 ESPB) i nakon uspešno završenih master studija dobija se stručni naziv – Master informatičar (mast.inform.).

Doktorske studije traju tri godine (šest semestara – 180 ESPB) i posle uspešno položenih ispita i odbranjene doktorske disertacije dobija se naučni stepen – Doktor nauka – računarske nauke (Dr).

Koncept nastave je interaktivan, dinamičan i inovativan, a proces učenja transparentan, jasan i izazovan za sve učesnike u obrazovanju, odnosno, za sve zainteresovane strane. Nastavu izvode kompetentni profesori koji su obrazovanje i akademsko zvanje sticali na uglednim univerzitetima u zemlji i inostranstvu i postali svetski priznati i prepoznatljivi u svojim naučnim oblastima. Takođe, Fakultet angažuje i značajan broj eminentnih profesora po pozivu i gostujućih profesora iz zemlje i inostranstva.

 

Adresa: Palmira Toljatija 3, 11070 Novi Beograd
Tel. centrale: 011 26 09 754
Tel. studentske službe: 011 26 06 380
veb sajt: www.fmrn.alfa.edu.rs
e-mail: info@alfa.edu.rs