Studentske organizacije u Beogradu

Studentske organizacije su studentska udruženja registrovana na fakultetskom, univerzitetskom ili nacionalnom nivou. Osnovni cilj studentskih organizacija je zaštita i unapređenje prava studenata i poboljšanje uslova studiranja.

Studentske organizacije zastupaju interese svih studenata pred prosvetnim i univerzitetskim vlastima. Oni to obavljaju kroz Studentski parlament kao institucionalno telo prepoznato Zakonom o visokom obrazovanju, ili nastupajući u ime svoje organizacije.

Delovanje studentskih organizacija nije samo usmereno na pitanja nastavno-ispitnog procesa i studentskog standarda. Predstavnici studentskih organizacija često sprovode akcije vezane za unapređenje društvenog i profesionalnog života studenata u vidu organizovanja tribina, seminara, predavanja, koncerata, sportskih takmičenja, studentskih žurki, turističkih putovanja i ekskurzija, humanitarnih akcija.

Članstvo u studentskim organizacijama je veoma korisno za sve studente. Članovi organizacije dobijaju priliku da se upoznaju sa načinom rada u grupi, da realizuju različite aktivnosti, da razvijaju svoje veštine i sposobnosti, da steknu poznanstva sa ljudima sa kojima će sarađivati po okončanju studija, komuniciraju sa članovima fakultetskih i univerzitetskih uprava, da se dobro zabavljaju i obogate studentski život.

 

Studentske organizacije u Beogradu:

 

SAVEZ STUDENATA BEOGRADA STUDENTSKA UNIJA SRBIJE ssfonSavez studenata FON-a
AEGEE – Beograd KSTKST Studentska unija Fakulteta političkih nauka SU Fakulteta političkih nauka
bestBEST ebecEBEC MARKETING RADIONICA EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU
 EESTEC – Udruženje studenata elektrotehnike Evrope FONIS – Udruženje studenata informatike Fakulteta organizacionih nauka  AIESEC
AAEAAQAAAAAAAAP-AAAAJDUyZDA0NDY2LWJhN2EtNDNkNC1iYmRkLWI3MzU2MzBmZWZjZAEKOF media group  esn-belupgrade_logo-originalErasmus Student Network BelUPgrade ZPU – ZDRAVSTVENO POTPORNO UDRUŽENJE
 DRUŠTVO HISPANISTA CDDRI – Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative OSMEH NA DAR – Prvi studentski humanitarni fond
  Udruženje studenata sa hendikepom IAAS – Međunarodna organizacija studenata poljoprivrede KLUB STUDENATA FAKULTETA BEZBEDNOSTI
 ksfpnKlub studenata Fakulteta političkih nauka  IFMSA Serbia – Međunarodno udruženje studenata medicine univerzitetski-unesco-klubUniverzitetski klub UNESCO
NAPSer- National Association for Pharmacy Students – Serbia SPORTSKO UDRUŽENJE STUDENATA MAŠINAC  THE EUROPEAN LAW STUDENTS’ ASSOCIATION BELGRADE