Studentski domovi u Beogradu

Studentski domovi su ustanove kojima rukovode studentski centri univerziteta u našoj zemlji. Osnovna delatnost studentskih centara jeste pružanje smeštaja i ishrane studentima.

KO IMA PRAVO NA SMEŠTAJ U STUDENTSKOM DOMU?

Prаvо nа smеštај u studentskim domovima  imајu studеnti visоkоškоlskih ustаnоvа čiјi је оsnivаč Rеpublikа Srbiја, kојi su upisаni prvi put u tеkućој škоlskој gоdini nа studiје prvоg, drugоg ili trеćеg stеpеnа, čiје sе škоlоvаnjе finаnsirа iz budžеtа Rеpublikе Srbiје, kојi imајu držаvlјаnstvо Rеpublikе Srbiје i čiје prеbivаlištе niје u sеdištu visоkоškоlskе ustаnоvе nа kојој studirа.

Studenti koji se finansiraju iz budžeta imaju pravo na smeštaj u domu po dotiranim, nižim cenama.

Samofinansirajući studenti mogu dobiti mesto u studentskom domu ukoliko nakon raspodele budžetskim studentima ostane slobodnih mesta, ali mesto plaćaju po višim, ekonomskim cenama.

Konkurs za raspodelu mesta u studentskim domovima se za brucoše raspisuje u septembru, dok se za studente ostalih godina konkurs raspisuje početkom školske godine.

Prilikom rangiranja studenata za mesto u studentskom domu uzimaju se u obzir uspeh u srednjoj školi (za brucoše), ili prosek ocena tokom studiranja (za studente viših godina) i prihod po članu domaćinstva studenta. Obrasci za konkurs se uzimaju na fakultetu i potom se vraćaju popunjeni.

Raspodela mesta u studentskim domovima se vrši po fakultetima, osim za brucoše za koje je raspodela jedinstvena na nivou Univerziteta. Studentski domovi u kojima se smeštaju studenti sa posebnim potrebama podležu specifičnim uslovima konkurisanja.

Studentima Univerziteta u Beogradu stoji na raspolaganju 10.340 mesta u 11 studentskih domova. Najstariji studentski dom je današnji “Kralj Aleksandar I”, dok je dom sa najvećim kapacitetom – “Studentski grad” na Novom Beogradu.

SPISAK STUDENTSKIH DOMOVA U BEOGRADU: