Univerzitet Metropolitan

metropolitan
Zgrada Univerziteta Metropoliten

Univerzitet Metropolitan je privatni univerzitet čije se sedište nalazi u Beogradu. Nastao je 2005. godine, a u njegovoj osnovi se nalazi Fakultet informacionih tehnologija – FIT.

Nastavni planovi i programi na Univerzitetu Metropolitan su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije. Nastavni programi u oblasti informacionih tehnologija su usaglašeni sa preporukama američkih informatičkih profesionalnih udruženja IEEE i ACM, koje usmeravaju programe američkih univerziteta u informatičkim oblastima, a u skladu sa potrebama preduzeća, vladinih i drugih organizacija.

Univerzitet Metropolitan omogućava osnovne i diplomske akademske studije u oblasti informacionih tehnologija, umetnosti i menadžmenta. Univerzitet organizuje osnovne i diplomske akademske, kao i doktorske studije, a studentima pruža upoznavanje savremenih tehničkih koncepata i prakse u nekoliko naučnih i umetničkih oblasti: Informacionih tehnologija, Menadžment IT sistema, Operacionog menadžmenta, Marketinga, Menadžmenta u sportu, Grafičkog dizajna i Dizajna interaktivnih medija.

Studenti Univerziteta Metropolitan imaju mogućnost studiranja na daljinu – preko interneta. Na ovaj način trenutno na Univerzitetu Metropolitan studira oko 800 studenata iz različitih krajeva sveta. Kao pionir u uvođenju nastave na daljinu, FIT je omogućio studije preko interneta studentima koji ne žive u Beogradu ili zbog posla nisu u mogućnosti da prate nastavu na tradicionalan način.

Metropolitan je i sedište Apple regionalnog trening centra kao i Centra za profesionalno usavršavanje na Metropolitan Pro Akademiji.

Univerzitet Metropolitan kroz svoje institucijeostvaruje saradnju sa akademskim i poslovnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

 Adresa: Tadeuša Košćuška 63, 11000 Beograd
 Telefon: 011/203 08 85
 Faks: 011/203 06 28
 veb sajt: www.metropolitan.edu.rs
 e-mail: info@metropolitan.edu.rs

 

Spisak fakulteta Univerziteta Metropolitan: