Univerzitet Metropolitan

metropolitan
Zgrada Univerziteta Metropoliten

Univerzitet Metropolitan je privatni univerzitet čije se sedište nalazi u Beogradu. Nastao je 2005. godine, a u njegovoj osnovi se nalazi Fakultet informacionih tehnologija – FIT.

Nastavni planovi i programi na Univerzitetu Metropolitan su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije. Nastavni programi u oblasti informacionih tehnologija su usaglašeni sa preporukama američkih informatičkih profesionalnih udruženja IEEE i ACM, koje usmeravaju programe američkih univerziteta u informatičkim oblastima, a u skladu sa potrebama preduzeća, vladinih i drugih organizacija.

Univerzitet Metropolitan organizuje osnovne i diplomske akademske, kao i doktorske studije, a studentima pruža upoznavanje savremenih tehničkih koncepata i prakse u nekoliko naučnih i umetničkih oblasti: Informacionih tehnologija, Menadžmenta i Digitalnih umetnosti.

Studenti Univerziteta Metropolitan imaju mogućnost studiranja na daljinu – preko interneta. Na ovaj način trenutno na Univerzitetu Metropolitan studira oko 800 studenata iz različitih krajeva sveta. Kao pionir u uvođenju nastave na daljinu, FIT je omogućio studije preko interneta studentima koji ne žive u Beogradu ili zbog posla nisu u mogućnosti da prate nastavu na tradicionalan način.

Univerzitet Metropolitan kroz svoje institucije ostvaruje saradnju sa akademskim i poslovnim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Osim u Beogradu, Univerzitet Metropolitan nastavu organizuje i u Nišu. Poslovno-obrazovni centar u Nišu se nalazi na atraktivnoj lokaciji u okviru biznis parka (industrijska zona), preko puta Arheološkog nalazišta Medijana, na adresi: Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86. Budući studenti ovde mogu da studiraju Informacione tehnologije, Informacione sisteme i digitalizacija, Softversko inženjerstvo, Računarske igre, Biznis i marketing i Grafički dizajn.

 

  Adresa: Tadeuša Košćuška 63, 11000 Beograd
  Telefon: 011 20 30 885
  Faks: 011 20 30 628
  veb sajt: www.metropolitan.ac.rs
  e-mail: info@metropolitan.ac.rs

 

Spisak fakulteta Univerziteta Metropolitan: