Evropski univerzitet

Evropski univerzitet
Evropski univerzitet

Evropski univerzitet privatna je visokoškolska ustanova čiji je pokretač i vlasnik fizičko lice, dr Milija Zečević. On je ujedno i redovni profesor i rektor Univerziteta.

Evropski univerzitet je autonomna institucija, koja u svom radu objedinjuje obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost. Obrazovna delatnost ogleda se u realizovanju studija na sva tri stepena. Ciljevi studijskih programa Univerziteta su unapređivanje i prenošenje znanja i razvijanje međunarodne saradnje na polju nauke i istraživanja i podsticanje nacionalne i internacionalne mobilnosti nastavnog osoblja i studenata.

Evropski univerzitet je akreditovan 2012. godine od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a priznat je i i nternacionalno od strane European Council for Business Education (ECBE).

Pored fakulteta u zemlji, Evropski univerzitet ima članove i u inostranstvu, gde studenti Univerziteta mogu nastaviti školovanje.

Stalne članice Univerziteta su:

  • Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment
  • Fakultet za evropski biznis i marketing
  • Visoka škola za trgovinu hotelijerstvo i marketing
  • Visoka škola za elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

 

Adresa: Carigradska 28, 11000 Beograd
Tel. 011 33 41 583
Faks: 011 32 29 392
veb sajt: www.eu.ac.rs
e-mail: eu@eu.ac.rs

 

Evropski univerzitet obuhvata sledeće fakultete: