Studentske stipendije

Studentske stipendije za učenje stranih jezika su namenjene svim studentima fakulteta i viskokih stručnih škola (odnosi se i na one studente koji su ove studentske stipendije koristili u ranijem periodu).

Studentske stipendije za učenje stranih jezika organizuju se u okviru Programa jezičkog usavršavanja studenata.

ONLINE Program jezičkog usavršavanja studenata – proleće 2021. počinje u prvoj polovini marta 2021. Nastava stranih jezika se održava radnim danima (u popodnevnim i večernjim terminima) ili vikendom (u dnevnim terminima). Program traje 3 meseca.

Nastava Programa stipendiranja se održava ONLINE, preko Skype-a, u ultra malim mentorskim grupama sa 3 – 6 polaznika. 

Sve što je potrebno za pohađanje ONLINE kurseva jeste računar (ili bilo koji smart uređaj) i pristup internetu!

Studentske stipendije ostvarene tokom Programa stipendiranja studenata obuhvataju pohađanje Premium kursa jezika (engleski, nemački, italijanski i španski), specijalizovanog kursa poslovnog engleskog jezika BIZ TOTAL, specijalizovanih webinara i izdavanja zvaničnog sertifikata EQUILIBRIO – Obrazovnog sistema.

STIPENDIJE ZA STUDENTE ZA UČENJE STRANIH JEZIKA – USLOVI ZA APLICIRANJE:

  • Da je student upisan na neki od državnih ili privatnih fakulteta i visokih strukovnih škola
  • Da student ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije, Republike Srpske ili Crne Gore

Za dodatne informacije o Programu jezičkog usavršavanja studenata posetite sajt www.stipendijezastudente.com.