Studentske kartice

Studentske kartice su osmišljene sa ciljem da podrže ideju mobilnosti mladih ljudi, upoznavanja različitih kultura i druženja sa vršnjacima. Ove kartice vam nude mogućnost da ostvarite veliki broj popusta vezanih za kulturne događaje i institucije (muzeje, galerije, koncerte, festivale, pozorišta, bioskope), šoping, smeštaj, ishranu i prevoz. Raspon popusta je od 3 do 100%, a nacionalne galerije i muzeji su ubedljivo najvelikodušniji. Nekada će popust iznositi 50% cene karte, a nekada ćete uštedeti samo nekoliko desetina do stotinu dinara. Može da se desi da i ne dobijete baš nikakav popust. Sve zavisi od toga da li je određena institucija kulture sklopila ugovor sa organizacijom koja izdaje kartice. Kartice su dostupne svim studentima državnih i privatnih univerziteta starosti do 30 godina. Na ovoj stranici predstavljamo neke od najpopularnijih studentskih kartica.

EURO 26

Euro26-stud-kartica-300x184Euro 26 je omladinska kartica koja se izdaje od 1987. godine. Ona je deo sistema European Youth Card Association što omogućava da se kartica koristi širom Evrope. Možete da budete jedan/-na od 4,5 miliona mladih ljudi koji se obraduju kada ugledaju nalepnicu sa čovečuljkom koji žonglira zvezdicama na vratima neke kulturne ustanove ili restorana. To je zaštitni znak Euro 26 i znači da ćete sasvim sigurno ostvariti pravo na popust. Kako biste saznali na kojim mestima imate šanse da prištedite koji evro, pogledajte stranicu www.euro26.org, kliknite na discount database, izaberite zemlju, region, grad koji vas zanimaju.

Mreža popusta EURO 26 (European youth card) trenutno važi u 38 evropskih zemalja. U Srbiji trenutno ima preko 40.000 korisnika kartice. Ovu karticu mogu da kupe svi mladi od 7 do 30 godina. Vrednost kartice je 900,00 dinara i važi godinu dana, od dana kupovine kartice. Karticu mogu dobiti svi studenti koji:

 • imaju između 7 i 29 godina
 • prilože 1 fotografiju veličine za ličnu kartu
 • prilože lični dokument sa slikom (lična karta, pasoš, đačka ili zdravstvena knjižica za maloletne) samo na uvid
 • uplate 900 dinara za članarinu koja važi godinu dana od datuma učlanjivanja, pod uslovom da osoba u tom periodu ne puni 30 godina (u tom slučaju se kartica izdaje do 30. rođendana uz nepromenjenu članarinu)

Spisak popusta možete da nađete i na stranicama www.gpa.rs i www.euro26.rs.

ISIC

isic-studentska-kartica-300x184International Student Identity Card je projekat organizacije koja nosi naziv International Student Travel Confederation i brine se o studentima i njihovim potrebama kada se nađu na putovanju. Pored toga, ova kartica je jedini međunarodno priznati dokument koji svedoči o vašem studentskom statusu, a čitavu priču koja stoji iza ove kartice (putovanja mladih ljudi i upoznavanje različitosti) podržava i UNESCO. Budite i vi deo armije od 40 miliona studenata koji su u proteklih tridesetak godina bili vlasnici ove kartice i iskoristite neki od 32 000 popusta u 106 zemalja sveta i to:

 • 1.200 popusta za muzeje i kulturne institucije
 • 2.700 za izlaske i zabavu
 • 2.400 na hostele i hotele
 • 21.000 za barove, restorane i šoping

Ako vas zanimaju konkretna imena institucija, posetite sajt www.isic.org.

INTER RAIL

interrail1-300x184U toku mesec dana, Inter Rail karta omogućava putovanje železnicama 29 evropskih zemalja, Maroka i brodovima pomorskih kompanija XML i AE, koje prevoze putnike iz Ankone i Brindizija u Italiji, do Krfa, Igumenike i Patrasa u Grčkoj.

Inter Rail karta važi za 2. razred vozova, a rezervacije mesta, rezervacije kreveta u spavaćim kolima, kao i dodaci za putovanje 1. razredom, odnosno vozovima visokog ranga, plaćaju se u punom iznosu.
Inter Rail ponuda podeljena je na 8 geografskih zona i u skladu sa time formirane su cene.

Zona
A: Velika Britanija, Republika Irska, Severna Irska
B: Švedska, Norveška, Finska
C: Danska, Nemačka, Švajcarska, Austrija
D: Poljska, Česka, Slovačka, Mađarska, Hrvatska
E: Francuska, Belgija, Holandija, Luksemburg
F: Španija, Portugalija, Maroko
G: Italija, Slovenija, Grčka, Turska
H: Bugarska, Rumunija, Srbija, Crna Gora, Makedonija

Inter Rail karta se može kupiti za jednu zonu (kada važi 16 dana), za dve (22 dana) ili sve zone i tada važi mesec dana. Detaljnije informacije potražite na šalterima železničkih stanica ili se obratite Direkciji za putnički saobraćaj ŽTP-a „Beograd“ na telefone: 011/3616-962, 011/3616-775; 011/3616-853.

ETC KARTICA

etc-kartica2-300x184EASY TRAVEL CARD (ETC) je studentska kartica, koja svim studentima, koji je poseduju obezbeđuje mrežu popusta u autobuskom, železničkom i telekomunikacionom saobraćaju, kao i širok spektar vanprevozničkih benefita. ETC kartica je dostupna svim studentima svih univerziteta (državnih i privatnih) i viših škola, bez obzira da li se radi o budžetskim ili studentima koji sami snose troškove svog školovanja. ETC nema ograničenja u godinama starosti studenta.

Šta je potrebno da bi se izvadila ETC kartica?

 • Fotokopija prve strane indeksa
 • Fotokopija poslednjeg overenog semestra ili uverenje o studiranju za aktuelnu školsku godinu
 • Fotokopija obe strane lične karte
 • Dve fotografije (formata kao za ličnu kartu)
 • Članarina: 600 dinara

Koliko traje period izrade ETC kartice?

Zbog obogaćenog sadržaja i uvođenja novih funkcija, uz kompletno pripremljenu dokumentaciju, karticu dobijate za 7 do 10 dana. ETC kartica važi do 31.12. tekuće godine.
Više informacija možete pronaći na www.etc.org.rs

STUDENTSKA ČIP KARTICA

cip-kartica-300x184Za korišćenje usluga studentskih centara (smeštaj u studentskim domovima i ishrana u studentskim restoranima) neophodna je studentska čip kartica. Ona služi za identifikaciju pri ulasku u sve objekte studentskih centara u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Užicu, Boru i Kosovskoj Mitrovici. Pomoću ove kartice moguće je plaćati stanarinu u studentskom domu, obroke u studentskim restoranima i ostale usluge studentskih centara. Uz to, studentska čip kartica služi kao elektronski zdravstveni karton na Studentskoj poliklinici u Beogradu i kao zvanična identifikacija na Pravnom i Medicinskom fakultetu Beogradskog univerziteta.

Studentska čip kartica, u stvari, objedinjuje u sebi i međunarodne omladinske, odnosno studentske kartice EURO<26 i ISIC i zato se naziva EURO<26 ISIC studentska čip kartica.

Za izdavanje studentske kartice potrebni su (prema podacima SC Beograd):

 • lična karta
 • indeks sa upisanim zimskim semestrom (na uvid)
 • popunjen zahtev za izdavanje Studentske kartice / popunjen Zahtev za korišćenje usluga Centra, za studente Pravnog i Medicinskog fakulteta koji su već izvadili karticu na svojim fakultetima priznanica o uplati za potrebe izrade kartice / za korišćenje usluga Centra

Studentska čip kartica se vadi na šalterima Studentskih centara.

BUS PLUS KARTICA

busplus-300x184Bus plus karticu  za gradski prevoz mogu da dobiju studenti koji se školuju u Beogradu ili studiraju u nekom drugom gradu, ali žive u Beogradu. Povlasticu, koja omogućava kupovinu mesečne markice za prevoz koja košta upola manje od pune cene, odnosno oko 1.100 dinara, mogu da dobiju studenti fakulteta mlađi od 30 godina i studenti visokih škola strukovnih studija mlađi od 26 godina. Za izdavanje ove kartice potrebno je, pored ličnog ispostavljanja zahteva za izdavanje kartice, priložiti i uverenje o studiranju, fotokopiju lične karte i jednu sliku.
Više informacija možete pronaći na adresi www.busplus.rs.

SMO KARTICA

SMO popust kartica obezbeđuje svojim vlasnicima pogodnosti u različitim kategorijama usluga, kao što su: škole stranih jezika, auto škole, kafići, restorani, baloni za fudbal, teretane, sportski centri, saloni lepote…

Ova karitca je proizvod SMO ORGANIZACIJE čiji je osnovni cilj pospešivanje i poboljšanje studentskog i srednjoškolskog standarda i društvenog života uopšte putem raznih projekata. Popuste koje možete ostvariti kao vlasnici SMO kartice možete pronaći na sajtu www.smo.rs. Na sajtu možete pronaći brojne popuste iz najrazličitijih kategorija koji vam mogu olakšati studentski život.