Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta Alfa BK

Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta Alfa BK
Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta Alfa BK

Fakultet za menadžment u sportu Univerziteta Alfa BK je osnovan sa ciljem da zauzme lidersku pozicija na tržištu visokog obrazovanja u oblasti sporta, kao i zapošljavanje budućih diplomaca i njihova implementacija u oblasti za koju su se školovali.

Fakultet za menadžment u sportu ima akreditovana dva nivoa studija: osnovne i master studije, što zainteresovanim studentima omogućava izvrsne mogućnosti teorijske edukacije u oba segmenta menadžmenta u sportu, sportskom i poslovnom.

Nastava se odvija u opremljenom prostoru Alfa BK univerziteta uz primenu savremenih tehničkih sredstava. Fakultet realizuje bogatu stručnu praksu u vodećim sportskim organizacijama, savezima, klubovima i drugim institucijama (Sportski savez Srbije, Atletski klub Partizan, Vaterpolo klub Partizan, Veslački klub Partizan, Veslački savez Srbije, Fudbalski savez Srbije, KK Partizan, Biciklistički savez Srbije i dr.).

Ono što Fakultet čini jedinstvenim i prepoznatljivim jeste: rad u malim grupama, učenje kroz studije slučaja, individualni programi u radu sa vrhunskim sportistima, mentorski rad, tutorski rad, negovanje pripadnosti Fakultetu, ugledni profesori sa bogatim iskustvom stečenim u praksi, mogućnost zaposlenja u toku studija, gostujući predavači, prateći sadržaji (sportske manifestacije, turniri, fitnes programi i dr.) u saradnji sa sportskim društvima i nacionalnim sportskim savezima.

 

Adresa: Palmira Toljatija 3, 11070 Novi Beograd
Tel. centrale: 011 26 09 754
Tel. studentske službe: 011 26 06 380
veb sajt: www.fms.alfa.edu.rs
e-mail: fms@alfa.edu.rs