Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju Univerziteta Alfa BK

Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju Univerziteta Alfa BK
Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju Univerziteta Alfa BK

Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju Univerziteta Alfa BK je osnovan 15.05.1993. godine u Peći, kao zadužbina porodice Karić. Odlukom o osnivanju između Fondacije „Braća Karić“ i Instituta „Braća Karić“ osnovana je Akademija za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić“. Zvanično, Akademija je počela sa radom 22.09.1993. godine sa sedištem u Peći.

Za više od 20. godina postojanja, Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju je prešao razvojni put od malog preduzetničkog fakulteta, stvaranog sa puno ljubavi i pažnje, do Fakulteta sa savremenim diversifikovanim nastavnim planovima i programima.

Novi poduhvati i uvođenje savremenih metoda u nastavu (Distance Learning) kao i integrisanje Fakulteta sa Alfa univerzitetom, dali su novu vrednost fakultetu i doneli mu promenjen, pozitivan stav domaćeg okruženja prema ideji privatnog visokoškolskog obrazovanja i što je najvažnije, konkurentsku prednost i liderstvo u oblastima za koje se Fakultet opredelio.

Osnovne akademske studije traju četiri godine i imaju 240 ESP bodova. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave (predavanja, vežbe, studije slučaja, seminari i dr.), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita, izrade završnih radova, stručne prakse u preduzećima, dobrovoljnog rada u lokalnoj zajednici i drugih vidova angažovanja.

Na Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju do današnjeg dana, akademsko zvanje iz oblasti trgovine, bankarstva, računovodstva i revizije steklo je preko 5.000 studenata.

 

Adresa: Palmira Toljatija 3, 11070 Novi Beograd
Tel. centrale: 011 26 09 754
Tel. studentske službe: 011 26 06 380
veb sajt: www.ftb.alfa.edu.rs
e-mail: info@alfa.edu.rs