Fakultet poslovnih studija Univerziteta Megatrend

Megatrend-UniverzitetFakultet poslovnih studija razvio se iz Poslovne škole Megatrend, koja je 1989. godine formirana u okviru  obrazovne ustanove Megatrend. Fakultet je počeo sa radom školske 1998/99. godine.

Fakultet poslovnih studija Univerziteta Megatrend ponosi se novim vertikalnim pristupom studijama poslovne ekonomije, za razliku od horizontalnog pristupa. Vertikalni pristup uvodi studenta u oblast poslovne ekonomije na različitim nivoima odlučivanja, od najnižeg nivoa u organizaciji do najvišeg, čime se materija integralno proučava.

Fakultet organizuje studije na svim nivoima. Osnovne akademske studije traju osam semestara, a zvanje koje se stiče posle njih je diplomirani ekonomista.

Diplomske akademske poslovne  studije traju dva semestra, a posle njih kandidat dobija zvanje master ekonomista.

Na Fakultetu se realizuju i zajedničke diplomske akademske studije za program bankarstvo i finansije traju dva semestra, a nastava se održava na srpskom i engleskom.  Ovaj program sprovodi se u saradnji Fakulteta za međunarodnu ekonomiju Megatrend univerziteta, Panteion univerziteta društvenih i političkih nauka u Atini i Hellenic Bank asocijacije.

Specijalističke akademske studije za program menadžment zdravtsvenih ustanova traju dva semestra i njihovim završavanjem stiče se zvanje specijalista menadžer.

Doktorske studije izvode se kao zajednički studijski program doktorskih studija ekonomskih nauka u saradnji sa Fakultetom za međunarodnu ekonomiju Megatrend univerziteta.

Studenti se mogu učlaniti u Studentski parlament.

 

Adresa : Goce Delčeva 8, 11070 Novi Beograd
Tel. 011/22 03 029; 22 03 024, 21 45 464
veb sajt: www.megatrend.edu.rs/fps
e-mail: infofps@megatrend.edu.rs