Fakultet za poslovne studije Univerziteta Megatrend

Fakultet za poslovne studije Megatrend univerziteta
Fakultet za poslovne studije Megatrend univerziteta

Fakultet za poslovne studije razvio se iz Poslovne škole Megatrend, koja je 1989. godine formirana u okviru obrazovne ustanove Megatrend. Fakultet je počeo sa radom školske 1998/99. godine.

Fakultet za poslovne studije Univerziteta Megatrend ponosi se novim vertikalnim pristupom studijama poslovne ekonomije, za razliku od horizontalnog pristupa. Vertikalni pristup uvodi studenta u oblast poslovne ekonomije na različitim nivoima odlučivanja, od najnižeg nivoa u organizaciji do najvišeg, čime se materija integralno proučava.

Fakultet organizuje studije na svim nivoima. Osnovne akademske studije traju osam semestara, a zvanje koje se stiče posle njih je diplomirani ekonomista.

Diplomske akademske poslovne  studije traju dva semestra, a posle njih kandidat dobija zvanje master ekonomista.

Fakultet za poslovne studije Univerziteta Megatrend nudi savremeni sistem studiranja; studenti stiču znanja i sposobnosti da se uključe u procese ubrzanog tehnološkog razvoja i brzih promena poslovnih metoda, postupaka i organizacije privrednih aktivnosti, i u tom kontekstu organizuju i realizuju poslove koji ostvaruju maksimizaciju profita. Studenti ovladavaju primenom naučnih i stručnih dostignuća za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka u komercijalnim, finansijskim, računovodstvenim, marketinškim i drugim funkcijama poslovanja preduzeća. Fakultet za poslovne studije u Beogradu Megatrend univerziteta je akreditovan i sastavni je deo sistema visokog obrazovanja Republike Srbije.

Ciljevi Fakulteta za poslovne studije su da studenti steknu osnovna teorijska i praktična znanja o poslovnoj ekonomiji i poslovanju preduzeća; upoznaju se sa temeljnim teorijskim i praktičnim ekonomskim kategorijama iz oblasti mikroekonomije, makroekonomije, marketinga, menadžmenta, ekonomike poslovanja, računovodstva, finansija i bankarstva; analitički rešavaju poslovne probleme i osposobe se u oblasti upravljanja poslovanjem preduzeća.

Mnogi studenti nastavljaju obrazovanje na eminentnim svetskim univerzitetima. Neki od njih tamo započinju uspešne poslovne i akademske karijere, kao nastavnici na fakultetima ili profesionalci u različitim preduzećima. Zbog toga je ALUMNI – KLUB, čijim aktivnostima bivši studenti održavaju tesnu vezu sa svojim fakultetom, ispunjen adresama sa svih kontinenata.

Na Fakultetu za poslovne studije izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

  • Osnovne poslovne strukovne studije – Osnovna svrha osnovnih poslovnih strukovnih studija je formiranje kompetentnih stručnjaka koji temeljno poznaju discipline iz oblasti ekonomske nauke i struke. Osposobljeni su za rešavanje konkretnih poslovnih problema i primenu informaciono-komunikacionih tehnologija. Završetkom ovih studija stiče se zvanje strukovni ekonomista.
  • Osnovne akademske poslovne studije – Na Fakultetu za poslovne studije osposobljavaju se kadrovi za radna mesta: knjigovođe, računovođe, finansijski menadžeri, finansijski analitičari, analitičari poslovanja, bankari, menadžeri prodaje i nabavke, projektni menadžeri, marketing istraživači, PR menadžeri, planeri i organizatori poslovanja i svih ostalih ekonomskih poslova u vezi sa funkcionisanjem preduzeća. Diploma Fakulteta za poslovne studije priznata je u zemlji i inostranstvu. Završetkom ovih studija stiče se zvanje diplomirani ekonomista.
  • Master akademske poslovne studije – Cilj ovog studijskog programa je produbljivanje znanja i osposobljavanje studenata u oblasti upravljanja poslovanjem preduzeća. Završetkom ovih studija stiče se zvanje master ekonomista.
  • Zajednički studijski program master akademskih studija: Bankarstvo i finansije -Studijski program se realizuje u saradnji sa Geoekonomskim fakultetom Megatrend univerziteta. Cilj ovog studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje studenata u oblasti finansija i bankarstva. Završetkom ovih studija stiče se zvanje master ekonomista.
  • Doktorske akademske studije: Zajednički studijski program doktorskih studija ekonomskih nauka – Doktorske akademske studije na Fakultetu za poslovne studije organizuju se u saradnji sa Geoekonomskim fakultetom Megatrend univerziteta. Završetkom ovih studija stiče se zvanje doktor nauka – ekonomske nauke.

 

Adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd
Tel. 011 22 03 026, 22 03 029
veb sajt: megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-poslovne-studije
e-mailuniverzitet@megatrend.edu.rs