Fakultet za civilno vazduhoplovstvo Univerziteta Megatrend

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo Megatrend univerziteta
Fakultet za civilno vazduhoplovstvo Megatrend univerziteta

Fakultet za civilno vazduhoplovstvo Univerziteta Megatrend je jedinstvena visokoobrazovna institucija ovog profila u našoj zemlji, čije osnivanje je određeno potrebom akademskog obrazovanja sadašnjih i budućih diplomiranih inženjera saobraćaja, menadžera u vazduhoplovstvu i menadžera bezbednosti u vazduhoplovstvu.

Prema preporuci EU, od 2019. godine, godine piloti neće moći da lete bez završenih akademskih studija (240 ESPB). Dobijanje diplome Fakulteta za civilno vazduhoplovstvo omogućava svojim svršenim studentima da rade za bilo koju aviokompaniju i pruža im pristup javnom vazduhoplovnom sektoru i profesijama vezanim za sektor vazdušnog saobraćaja koji zahtevaju licencu za čije izdavanje je neophodna univerzitetska diploma.

Na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo izvode se sledeći akreditovani studijski programi:

  • Osnovne akademske studije Aeronautika – Studijski program Aeronautike obrazuje visokostručne kadrove, inženjere saobraćaja u oblasti vazdušnog saobraćaja, akademski i profesionalno kompetentnih za rad u komercijalnoj avijaciji (prevoz putnika i robe), za rad u opštoj avijaciji koji uključuje sopstveni prevoz, sportsko letenje, pružanje usluga iz vazduha kao što je zaprašivanje, foto-snimanje, geodezija, patroliranje, traganje i spašavanje, sanitetski prevoz, oglašavanje i slično, za rad u preduzećima koja se bave uslugama prometa putnika ili tereta, terminalima, u organima uprave i drugim državnim organima, u javnim preduzećima, u  inspekcijskim službama, obrazovnim institucijama i sl. Završetkom osnovnih studija, stiče zvanje diplomirani inženjer saobraćaja.
  • Master akademske studije Menadžment u vazduhoplovstvu – Svrha studijskog programa master akademskih studija Menadžment u vazduhoplovstvu je obrazovanje visokostručnih kadrova, master menadžera u oblasti vazduhoplovstva osposobljenih za primenu savremenih koncepata upravljanja, metoda i sredstava na izazove vazduhoplovne industrije i biznisa u vazduhoplovstvu uopšte. Po završetku studijskog programa studenti stiču zvanje master menadžer.
  • Master akademske studije Menadžment bezbednosti u vazduhoplovstvu – Studijski program Bezbednost u vazduhoplovstvu omogućava studentima da obavljaju poslove iz oblasti bezbednosti u vazduhoplovstvu, bezbednosti aerodroma i vazdušne plovidbe, analize vazduhoplovne bezbednosti, istrage udesa i izveštavanje o incidentu, ljudskih potencijala u vazduhoplovstvu i planiranja u vanrednim situacijama, kao i angažovanje na polju naučnoistraživačkog rada iz oblasti bezbednosti u vazduhoplovstvu. Po završetku studijskog programa studenti stiču zvanje master inženjer saobraćaja, za bezbednost u vazduhoplovstvu.

 

Adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd  / Obilićev venac 12, 11000 Beograd
Tel. 011 22 03 018, 22 03 029, 80 45 518 (09-19 č)
veb sajt: megatrend.edu.rs/sr/fakultet-za-civilno-vazduhoplovstvo
e-mailuniverzitet@megatrend.edu.rs