Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu i Nišu Univerziteta Union

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Univerziteta Union
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Univerziteta Union

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Univerziteta Union je akreditovana visokoškolska ustanova koja organizuje osnovne akademske studije na studijskim programima: Pravo, Engleski jezik, Bezbednost i kriminalistika i Poslovna psihologija, kao i master akademske studije na studijskim programima: Pravo, Engleski jezik, Bezbednost i kriminalistika, Poslovna psihologija i Psihoterapija.

Izuzetnim nastavnim kadrom, savremenim konceptom nastave i brigom o svojim studentima, Fakultet se tokom više od deset godina postojanja pozicionirao kao jedna od vodećih nezavisnih institucija u polju obrazovanja.

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić broji više od sto stalno zaposlenih i honorarnih profesora i asistenata na pet studijskih programa, kao i oko 1400 studenata u oba nastavna centra – Novom Sadu i Nišu. Od 2006. do danas fakultetsko obrazovanje na našoj instituciji je uspešno završilo preko 2.000 studenata od kojih je skoro polovina stekla i master zvanje na našem fakultetu.

Nastava se izvodi u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Negujemo individualni princip studiranja i rad u malim grupama s akcentom na praktičnu primenu znanja. Naši studenti studiraju u savremeno opremljenim objektima u Novom Sadu i Nišu, prilagođenim za potrebe pojedinačnih programa.

Pored redovne nastave, Fakultet organizuje brojna predavanja, tribine i naučne skupove koji predstavljaju izuzetan doprinos ne samo našim studentima, već i široj naučnoj zajednici. Kroz vannastavne delatnosti smo postali mesto razmene ideja, prostor koji podstiče naučni pristup, razgovor i debatu o značajnim društvenim temama.

Bogata izdavačka delatnost Fakulteta beleži preko sto naslova udžbeničke literature, monografija i periodike iz polja društveno-humanističkih nauka.

Posebno smo posvećeni brizi o našim studentima. Naš cilj je da naši studenti dobiju vrhunsko obrazovanje, ispune svoje potencijale i aspiracije i uspešno se pripreme za buduća zaposlenja i poduhvate.

 

Adresa: Bulevar oslobođenja 76, 21000 Novi Sad/Vojvode Mišića 48, 18000 Niš
Tel. centar Novi Sad: 021 47 27 884
Tel. centar Niš: 018 29 42 20
veb sajt: www.flv.edu.rs
e-mail: office@flv.edu.rs