Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu

Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu
Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu

Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu iz Beograda (raniji naziv – Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje) osnovana je 2006. godine. Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje (R & B College) osnovana je na inicijativu grupe profesora i dve konsultantske firme, iz Srbije i iz Austrije.

Škola ima akreditovana tri programa na osnovnim studijama:

  • Računovodstvo i revizija
  • Bankarstvo, osiguranje i berze
  • Porezi i carine

Visoka škola ima za cilj obrazovanje studenata u skladu sa principima poznatih evropskih i svetskih univerziteta i visokih škola.

Usklađenim nastavnim planom i programom sa visokim školama iz zemalja Evropske Unije, studenti imaju mogućnost da provere i verifikuju stećena znanja, na sličnim visokim školama i fakultetima. Visoka škola potpisala je ugovore o saradnji sa Poslovnom školom iz Novog Mesta u Sloveniji i Poslovnom Akademijom Smilevski iz Bitolja u Makedoniji.

Po završetku osnovnih strukovnih studija dobija se zvanje strukovni ekonomista.

 

Adresa: Imotska 1, 11000 Beograd
Tel. 011 24 62 623
veb sajt: www.rafin.edu.rs
e-mail: office@rafin.edu.rs