Sportska Akademija Beograd – Visoka škola strukovih studija

Sportska Akademija Beograd - Visoka škola strukovih studija
Sportska Akademija Beograd – Visoka škola strukovih studija

Sportska akademija Beograd počela je sa radom 1996. godine, a njeni osnivači su Olimpijski komitet Srbije, JSD Partizan, SD Crvena zvezda, grad Beograd i Leon Lukman. Prvobitno je organizovala strukovne studije u trajanju od dve godine, ali od 2009. godine, posle procesa akreditacije, počinje da radi kao trogodišnja visoka strukovna škola.

Akademija organizuje osnovne strukovne studije, a nastava obuhvata predmete iz oblasti anatomije, psihologije, pedagogije i metodike, tehnologije i menadžmenta u kontekstu sporta. Po završavanju studija, studenti stiču zvanje trener I stepena strukovnih studija. Cilj Akademije je da kod studenata razviju sposobnosti primene teorijskih znanja i samostalnog donošenja odluka, kao i kreativnost, disciplinu, odgovornost i visoke moralne vrednosti.

Sportska akademija Beograd ima bogatu i razvijenu izdavačku delatnost, koja se ogleda u objavljivanju udžbenika, priručnika i naučnih radova. Akademija je i pokretač prvog srpskog žurnala za nauku u sport na engleskom Serbian Journal of Sports Sciences. Nastavno osoblje Akademije je od osnivanja aktivno učestvovalo u izradi brojnih naučnih i stručnih projekata.

U sklopu Akademije radi Zavod za medicinu sporta.

Sportska akademija Beograd ponosi se činjenicom da je posvećena oplemenjivanju sporta i povezivanju sporta i umetnosti. Do sada je realizovano više umetničkih izložbi na temu sporta u saradnji sa gradskim institucijama.

Studenti mogu pristupiti Studentskom parlamentu.

Od 1996. godine, kad je Akademija osnovana, diplomu je steklo preko 2.000 studenata.

 

Adresa: Majke Jevrosime 15/IV, 11000 Beograd
Tel. 011 24 01 125, 40 72 436
veb sajt: www.sportsacademy.edu.rs
e-mail: studsluzba@gmail.com