Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija Beograd osnovana je 1974. godine kao Viša elektrotehnička škola. Od 2002. godine nastavni planovi i programi su izmenjeni i osavremenjeni po najvišim zakonskim standardima, a studije od tada traju tri godine. Od akreditacije 2007. godine, promenjen je naziv u Visoka škola elektrotehnike i računarstva.

Visoka škola elektrotehnike i računarstva organizuje nastavu koja je usaglašena sa Bolonjskom deklaracijom predmeti su jednosemestralni i pretežno izborni, čime je na studentima odgovornost da kreiraju svoj profesionalni profil.

Osnovne studije traju tri godine, ili šest semestara. Po završetku ovog stepena, studenti dobijaju zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva. Predmeti objedinjuju teoriju i praksu, a kod predmeta koji ne predviđaju praktičan deo, izrađuju se projekti i razmatraju se studije slučaja. Studijski programi su:

 • Automatika i sistemi upravljanja vozilima
 • Elektronika i telekomunikacije
 • Nove energetske tehnologije
 • Računarska tehnika
 • Audio i video tehnologije
 • Nove računarske tehnologije
 • Nove računarske tehnologije na daljinu
 • Eletronsko poslovanje

Specijalističke studije traju godinu dana, vrede 60 ESPB, a studijski programi su:

 • Elektronika i telekomunikacije
 • Nove računarske tehnologije
 • Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija
 • Nove energetske tehnologije
 • Sigurnost informaciono-komunikacionih sistema

Visoka škola elektrotehnike i računarstva realizuje istraživački i stručni rad u cilju unapređenja obrazovnog procesa i sticanja naučnih zvanja. U projekte su, pored osoblja, uključeni i diplomci i bolji studenti. Škola je je znatno unapredila radne uslove i uslove studiranja ovakvim radovima, a sarađuje i sa drugim organizacijama. Škola je trenutno nosilac projekta koji se bavi razvojem elektronskog učenja, a partneri su Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Zavod za udžbenike i Zajednica elektrotehničkih škola Srbije.

 

Adresa: Vojvode Stepe 283, 11000 Beograd
Tel. 011 39 70 429
veb sajt: www.viser.edu.rs
e-mail: studentska@viser.edu.rs