Institut za estetiku i kozmetologiju Le Prestige

Institut za estetiku i kozmetologiju Le Prestige
Institut za estetiku i kozmetologiju Le Prestige

Institut za estetiku i kozmetologiju Le Prestige se bavi edukacijom u oblasti estetike i kozmetike i to na nivou studija, kurseva visokog nivoa, predmete kako iz medicinskih nauka, umetničkih tako i ekonomskih, predaju eminentni profesori što govori o ozbiljnosti i namerama koje Institut želi da postigne sa svojim kandidatima. Svi profesori stručnih predmeta imaju licencu predavača Francoise Morice, visoko eminentne škole po svojoj stručnosti, kozmetici i naravno stogodišnjoj tradiciji uz stalnu razmenu profesora. Svi stručni/praktični ispiti se polažu komisijski pred domaćim i pred profesorima Francoise Morice škole iz Pariza.

Program Instituta predstavlja idealan spoj medicinskih predmeta, menadžerskih veština i umetnosti, a nakon teorijskih predavanja koja prati praktična nastava u velikom fondu časova odvija se stručna praksa, koju obavljaju iskusni internacionalni treneri.

Insitut prati sve inovacije kako na polju profesionalne nege tako i na polju tehničkih dostignuća u oblastima estetike i kozmetike. Studenti Instituta za estetiku i kozmetologiju Le Prestige se lako zapošljavaju jer su stručnost, znanje, veština i profesionalizam upravo ono što imaju kada završe studije na Institutu za estetiku i kozmetologiju Le Prestige.

Po završetku studija ili kursa kandidati dobijaju licencirane diplome više škole (VI stepen) Francoise-Morice BTS kao i licencirane diplome CAP jednogodišnjih intenzivnih kurseva iz oblasti estetike i kozmetologije.

 

Adresa: Knez Mihajlova 19 ,11000 Beograd
Tel. 011 40 75 053
Mob. 063 25 63 06
veb sajt: www.institutleprestige.rs
e-mail: office@institutleprestige.rs