Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković

Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković
Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković

Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković je započela svoj rad školske 2005/06. godine kao prva privatna obrazovna ustanova u kojoj se obavlja delatnost višeg obrazovanja zdravstvene struke, a u okviru Obrazovnog sistema „Milutin Milanković“, kao Viša škola. Viša škola je osnovana 14. juna 2005. godine odlukom Upravnog odbora osnivača, preduzeća za unutrašnju i spoljnu trgovinu Interspeed trade d.o.o. iz Beograda.

Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković je osnovana 2007. godine i prva je obrazovna ustanova u Srbiji u kojoj se obavlja delatnost visokog obrazovanja zdravstvene struke.

Akreditovani studijski programi:

  • strukovna medicinska sestra – tehničar
  • strukovni fizioterapeut
  • strukovni medicinski radiolog
  • strukovna medicinska sestra – tehničar – specijalista intenzivne zdravstvene nege

Školovanje u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija Milutin Milanković na osnovnim studijama traje tri godine (6 semestara – 180 ESPB), a na specijalističkim studijama traje godinu dana (2 semestra – 60 ESPB).

Znanje i veštine studtenti usvajaju kroz predavanja, vežbe, praktičnu nastavu, seminare i konsultacije zahvaljujući iskusnom i visokoprofesionalnom nastavnom kadru.

Studenti Škole postaju stručnjaci sa visokim medicinskim obrazovanjem, u svojoj struci, zdravstvene nege i svoje znanje mogu da primene u zdravstvenim ustanovama, u sportskim centrima, banjama i velnes centrima, u zemlji i inostranstvu. Savremeni program i sistem edukacije prati evropske i svetske trendove.

Stručni naziv koji se dobija po završetku školovanja:

  • strukovna medicinska sestra – tehničar
  • strukovni fizioterapeut
  • strukovni medicinski radiolog
  • specijalista strukovna medicinska sestra – tehničar (specijalista intenzivne zdravstvene nege)

Visoka medicinska škola Milutin Milanković održava i testove i kurseve u okviru programa kontinuirane medicinske edukacije.

Praktična nastava se izvodi u brojnim nastavnim bazama Visoke medicinske škole koje obuhvataju domove zdravlja, centre, klinike, institute, fakultete i bolnice.

Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković izdavač je velikog broja naslova koji se koriste u nastavi ove ustanove.

 

Adresa: Crnotravska 27, 11000 Beograd
Tel. 011 35 30 642, 35 30 603 , 35 30 633
veb sajt: www.vmsmmilankovic.edu.rs/index.php
e-mail: studentska@mmilankovic.edu.rs