Visoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković

logovismedmmilVisoka medicinska škola strukovnih studija Milutin Milanković počela je sa radom 2005. godine kao viša škola u okviru Obrazovnog sistema Milutin Milanković. Škola je bila prva privatna škola koja organizuje više obrazovanje zdravstvene struke. Dve godine kasnije škola menja naziv u Visoka škola.

Visoka medicinska škola Milutin Milanković organizuje osnovne strukovne studije koje traju tri godine, odnosno šest semestara, a realizuju studijske programe:

  • Strukovna medicinska sestra tehničar
  • Strukovni terapeut fizioterapeut

Uspešnim završavanjem studija prvog stepena studenti dobijaju zvanja visoka strukovna medicinska sestra tehničar i visoki strukovni terapeut fizioterapeut.

Specijalističke strukovne studije su u pripremi za iste studijske programe kao i na prvom stepenu studija. Planirano trajanje ovih studija je dva semestra (60 ESPB), a zvanje koje bi studenti dobijali glasilo bi specijalista intenzivne zdravstvene nege.

Visoka medicinska škola Milutin Milanković održava i testove i kurseve u okviru programa kontinuirane medicinske edukacije.

Praktična nastava se izvodi u brojnim nastavnim bazama VMŠ  koje obuhvataju domove zdravlja, centre, klinike, institute, fakultete i bolnice.

VMŠ  Milutin Milanković izdavač je velikog broja naslova koji se koriste u nastavi ove ustanove.

Adresa: Kneza Višeslava 27, 11000 Beograd
Tel. 011/35 30 603, 35 30 633
veb sajt: www.vmsmmilankovic.edu.rs
e-mail: office@vmsmmilankovic.edu.rs