Akademija fudbala

Akademija fudbala
Akademija fudbala

Akademija fudbala je osnovana po uzoru na mnoge evropske i svetske škole, sa željom da svoje studente pripremi za vreme koje dolazi, kao škola za budućnost. Plan i program objedinjuje ono najbolje iz domaće i svetske prakse i nauke. Akademija fudbala priprema buduće sportske trenere i buduće lidere sportskih organizacija, klubova i saveza, buduće rukovodioce sportskih objekata i organizatore sportskih takmičenja.

Akademiju mogu upisati kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati polažu klasifikacioni (prijemni) ispit koji se sastoji iz praktične provere osnovne tehnike izabranog sporta (za trenere) ili provere sklonosti i sposobnosti za bavljenje poslovima iz oblasti menadžmenta (za menadžere).

Sportisti i treneri dostavljaju na uvid potvrdu svog kluba ili saveza a kandidati koji poseduju radno iskustvo u poslovima rukovođenja ili menadžmenta prilažu potvrdu kluba ili organizacije koja im omogućava direktan upis na Akademiju.

Studenti drugih viših i visokih škola mogu se upisati u drugu ili treću godinu studija na Akademiji u zavisnosti od broja položenih ispita i odslušanih semestara. Kandidati koji prelaze sa drugih škola ne polažu klasifikacioni (prijemni) ispit već prilažu uverenje o položenim ispitima sa svoje više, visoke škole / fakulteta radi određivanja eventualnog polaganja razlike u ispitima (diferencijalnih ispita).

 

Adresa: Deligradska 27, 11000 Beograd
Tel. 011 36 50 137, 36 50 138
veb sajt: www.akademijafudbala.com/pocetna.htm
e-mail: info@akademijafudbala.com