Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija Visan

Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija Visan
Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija Visan

Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija Visan u Beogradu je samostalna privatna visokoškolska ustanova koja obavlja vaspitno – obrazovnu i istraživačku delatnost.

Rešenjem Ministarstva prosvete br.612-00-344/2005-04 od 02.07.2006. godine osnovana je Viša zdravstveno sanitarna škola Visan, kao prva privatna škola koja obrazuje kadrove budućnosti iz oblasti zdravstva i ekologije. Škola je počela da radi sa dva smera, Viši fiziofizioterapeut i Viši sanitarno-ekološki inženjer.

Škola je 2007. godine prerasla u visoku školu strukovnih studija i kao Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija Visan akreditovana je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 06.07.2007. godine za ustanovu i za studijski program – Strukovni sanitarno ekološki inženjer.

Za studijski program – Specijalista strukovni sanitarno ekološki inženjer akreditovana je 28.08.2008. godine, a za studijske programe – Strukovna medicinska sestra i Strukovni fizioterapeut 15.02.2010. godine.

Specijalistički studijski program Specijalista strukovni sanitarno ekološki inženjer reakreditovan je 14.06.2013. godine a par meseci kasnije, 27.09.2013. godine, akreditovan je još jedan specijalistički program Specijalista strukovna medicinska sestra – oblast Klinička nega.

Studijski program Strukovni farmaceutski tehničar akreditovan je 29.08.2014. godine. U skladu sa listom zvanja, naziv studijskog programa promenjen je u Strukovni farmaceut 18.04.2017. godine.

Studijski program Strukovni medicinski radiolog akreditovan je 22.05.2015. godine

U ponovljenom procesu akreditacije, po treći put Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije rešenjem broj 612-00-03388/2016-06 od 05.05.2017 godine potvrdila je da Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija Visan ispunjava sve standarde za akreditaciju visokoškolske ustanove i studijskog programa Strukovni sanitarno ekološki inženjer.

Studijski program Strukovni nutricionista dijetetičar akreditovan je 20.03.2019. godine.

Specijalistički studijski program Specijalista strukovni sanitarno ekološki inženjer reakreditovan je ponovo 17.05.2019. godine, a nešto kasnije, 05.06.2019. godine, reakreditovan je program Specijalista strukovna medicinska sestra.

Stručna znanja stečena u ovoj školi, koja će diplomirani studenti praktično primeniti sutra u praksi, doprineće podizanju nivoa zdravstvene kulture, a naročito očuvanju i unapređenju životne sredine, a u skladu sa strogim Evropskim standardima.

U Visokoj zdravstveno sanitarnoj školi Visan posebna pažnja se poklanja individualnom razvoju veština gde se kroz rad u malim grupama i neposredan kontakt sa profesorima neguje sloboda razmišljanja, kreativnost i podstiče lična inicijativa. Budući studenti stiču evropsko obrazovanje iz oblasti ekologije i zdravstva a samim tim im se pruža mogućnost zaposlenja kako u zemlji tako i u inostranstvu.

 

Adresa: Tošin Bunar 7a, 11000 Beograd
Tel. 011 30 76 472
veb sajt: www.vzsvisan.com
e-mail: skola@vzsvisan.com