Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije
Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) sa sedištem u Beogradu (Visoka ICT škola) je škola čiji je osnivač Vlada Republike Srbije. U vreme reforme visokog obrazovanja na nacionalnom nivou, Visoka ICT škola je prvi put uspešno akreditovana 2007. godine za studijske programe koji pružaju savremena integrisana znanja u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Tokom prvog akreditacionog perioda, razvoj studijskih programa konstantno je zasnivan na primeni savremenih tehnologija u nastavi, posebno u školskim laboratorijama za praktičan rad studenta.

Iskustvo iz prvog akreditacionog perioda sa rezultatima konstantnog praćenje ostvarivanja ciljeva i ishoda studiranja, Škola je 2012. godine ugradila u osavremenjene studijske programe i po drugi put uspešno akreditovala tri studijska programa osnovnih studija i dva studijska programa specijalističkih studija.

Škola je, na osnovu svojih ostvarenih planova razvoja kao visokostručne ustanove, 2017. godine akreditovala nove studijske programe na osnovnim studijama, kao i jedan studijski program master studija.

Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije (ICT) čest je organizator studentskih sportskih turnira i takmičenja. Studenti imaju priliku da prisustvuju stručnim posetama, pri čemu stručnjaci koji rade u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija drže predavanja.

Studentski parlament ICT škole postao je regionalni centar Studentske konferencije akademija strukovnih studija.

Studenti imaju priliku da koriste besplatni licencirani softver kompanije Microsoft, a škola je autorizovani Microsoft centar za obuku, čime je postala članica Microsoft IT akademije.

ICT škola organizuje i stručne kurseve za dobijanje sertifikata CISCO akademije iz oblasti mrežnih tehnologija. Škola je i član ORACLE akademije, tako da studenti mogu besplatno polagati ispit za dobijanje njihovog sertifikata za rad sa SQL.

 

Adresa: Zdravka Čelara 16, 11000 Beograd
Tel. 011 32 90 828, 32 90 650
veb sajt: www.ict.edu.rs
e-mail: info@ict.edu.rs