Visoka brodarska škola akademskih studija

Visoka brodarska škola akademskih studija
Visoka brodarska škola akademskih studija

Visoka brodarska škola akademskih studija ima za cilj da školuje kadrove za dva osnovna zanimanja u vodnom saobraćaju, nautičare i brodomašince. U oblasti daljeg stručnog usavršavanja organizovane su i master studije iz oblasti lučkog menadžmenta.

Za realizaciju postavljenog cilja školovanja obezbeđeno je oko 1.000 m2 nastavnog prostora za kabinetsku i konsultativnu nastavu u kabinetima nastavnika. U okviru postojećeg nastavnog prostora obezbeđen je jedan amfitatar sa preko 100 mesta, tri manja amfiteatra sa po 50 mesta, jedan kabinet za stručnu nautičku nastavu sa 50 mesta i računarski kabinet sa 25 računara i posebnim prostorom za simulator plovidbe. Ovaj prostor je vizuelno povezan sa računarskim kabinetom u kom se mogu realizovati različite virtuelne vežbe na računaru, a u skladu sa nastavnim planom i programom. Nastavni prostor prati i prostorija biblioteke sa čitaonicom. Biblioteka je opremljena sa preko 1.000 naslova iz oblasti brodarstva. Poseban raritet čine stara izdanja pomorskih knjiga koje smo dobili na čuvanje od iskusnih, penzionisanih pomoraca.

Pored nastavnih prostorija, škola je za praktičnu nastavu od 45 časova obezbedila mašinsku radionicu u Alatnici Lazarević i u Jugoslovenskom rečnom brodarstvu nastavu na njihovim brodovima radionicama. Obezbeđeni su brodovi za stručnu praksu u smislu upravljanja brodom pod kontrolom iskusnih instruktora i kapetana. Menadžment škole je u intenzivniom pregovorima i sa drugim školama i institucijama kako bi praktične vežbe i radnje studenti mogli da vežbaju u što manjim grupama i tako sticali, ne samo teorijsko, već i praktično znanje.

 

Adresa: Bulevar vojvode Mišića 37, 11000 Beograd
Tel. 011 32 35 500
veb sajt: www.vbs.edu.rs
e-mail: info@vbs.edu.rs