Visoka tehnička škola strukovnih studija Beograd

Visoka tehnička škola strukovnih studija Beograd
Visoka tehnička škola strukovnih studija Beograd

Visoka tehnička škola strukovnih studija Beograd osnovana je 1974. godine sa ciljem da obrazuje stručnjake inženjerskih profila praćenjem novih tehničko-tehnoloških dostignuća.

Nastava je koncipirana na modelima nastave evropskih obrazovnih institucija sličnog usmerenja, a škola raspolaže i savremenom tehničkom opremom, čime je nastavni proces obogaćen.

Visoka tehnička škola strukovnih studija Beograd realizuje dva programa osnovnih strukovnih studija:

  • Kompjutersko inženjerstvo ( Kompjuterizovani proizvodni sistemi i Kompjutersko projektovanje i modeliranje),
  • Industrijsko inženjerstvo ( Industrijsko inženjerstvo sa menadžmentom i Industrijsko inženjerstvo sa informatikom).

 

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Novi Beograd
Tel. 011 26 71 500
veb sajt: www.visokatehnicka.edu.rs
e-mail: info@visokatehnicka.edu.rs