Visoka škola za elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Evropskog univerziteta

Visoka škola za elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Evropskog univerziteta
Visoka škola za elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Evropskog univerziteta

Visoka škola za elektrotehničko i računarsko inženjerstvo je nova jedinica Evropskog univerziteta Fakulteta za inženjerski internacionalni menadžment koji je osnovan 1993. godine. Nalazi se u centru Beograda ispod Botaničke bašte.

Studijski program elektrotehničko i računarsko inženjerstvo je 2014. godine akreditovan kod Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, što dokazuje da je naš nastavni proces i kadar na visokom nivou.

Svrha studijskog programa Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo je obrazovanje studenata za prepoznatljive i jasne informatičke profesije i zanimanja, sa ciljem da se privredi, poslovnim sistemima i institucijama širokog spektra, obezbede kvalitetni stručnjaci koji direktno mogu da se uključe u praktičan rad u IT domenu.

Studenti imaju mogućnost da se opredele tokom studiranja da li će se usmeriti prema internet tehnologijama ili prema računarstvu. Radi boljeg usmerenja i napredovanja budućih inženjera elektrotehnike i računarstva, ograničili smo upis na mali broja studenata.

Na smeru internet tehnologije studenti stiču znanja kako da konstrujišu i naprave internet aplikacije i složene sajtove koristeći različite tehnologije kao što su HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySql, XML i mnoge druge. Takođe studenti će naučiti da rade sa računarskim mrežama i drugim tehnologijama.

Na smeru računarstvo studenti stiču znanja kako da projektuju, razvijaju i izgrađuju softverske sisteme, kao i da obrađuju, struktuiraju i upravljaju raznim vrstama informacija. Smer računarstva uključuje softversko inženjerstvo, mikroprocesorsku tehniku, objektno programiranje, informacione sisteme i informacione tehnologije.

Po završetku studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju studenti stiču diplomu – Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva. U zavisnosti od izabranog smera studenti dobijaju bliže određenje Inženjer internet tehnologija ili Inženjer računarstva.

 

Adresa: Carigradska 28, 11000 Beograd
Tel. 011 32 28 821,
Faks: 011 32 29 392
veb sajt: www.eri.eu.ac.rs/index.php
e-mail: eri@eri.eu.ac.rs