Akademija Srpske Pravoslavne Crkve za umetnosti i konservaciju

Akademija Srpske Pravoslavne Crkve za umetnosti i konservaciju
Akademija Srpske Pravoslavne Crkve za umetnosti i konservaciju

Visoka škola – Akademija Srpske Pravoslavne Crkve za umetnosti i konservaciju je osnovana sa ciljem obrazovanja budućih generacija koji bi svojom verom i znanjem živopisali hramove, ikonostase i obnavljali (konservacija i restauracija) sve u crkvama što je stradalo u prethodnim ratovima i sve ono što nije obnavljano dugi niz godina.

Upravo je zbog ta dva suštinska cilja, Akademija SPC, 2014. godine akreditovala četiri studijska programa i to:

  • Osnovne akademske studije – Crkvene umetnosti
  • Master akademske studije – Crkvene umetnosti
  • Osnovne akademske studije – Obnova i očuvanje
  • Master akademske studije – Obnova i očuvanje

Ostvarenje cilja Visoke škole SPC vidi se u tome što su diplomirani studenti ove crkvene visokoškolske ustanove zaposleni u Narodnom muzeju u Beogradu, Matici Srpskoj u Novom Sadu, zatim u Zavodima i muzejima širom Srbije (Kraljevo, Užice, itd), i u mnogim školama.

Od akademske 2014/2015. godine osnovne studije traju 8 semestara (4 godine). Pored osnovnih akademskih studija na Akademiji SPC se odvijaju i master akademske studije u trajanju od 2 semestra (1 godinu).

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je pozitivno ocenila koncepciju studijskih programa na Akademiji SPC i istakla da su programi usklađeni sa programima iz evropskog obrazovnog prostora. Ustanove i studijski programi uporedljivi su sa Facultatea De Teologie Ortodoxa Patriarhul Justinian, Univerzitet u Bukureštu – odsek za sakralne umetnosti, Univerzitet Alexandru Ioan Cuza u Jašiju, i Bogoslovski fakultet Univerziteta u Velikom Trnovu (Sv. Kiril I Metodije) na kome je jedan od tri studijska programa posvećen crkvenim umetnostima.

Po završetku studija student stiče zvanje:

  • Na studijskom programu Crkvene umetnosti OAS – Diplomirani likovni umetnik 240 ESPB
  • Na studijskom programu Crkvene umetnosti MAS – Master likovni umetnik 60 ESPB
  • Na studijskom programu Obnova i čuvanje (konservacija i restauracija) OAS – Diplomirani konzervator i restaurator 240 ESPB
  • Na studijskom programu Obnova i čuvanje (konservacija i restauracija) MAS – Master konzervator i restaurator 60 ESPB

 

Adresa: Kralja Petra 2, 11000 Beograd
Tel. 011 26 30 946
veb sajt: www.akademijaspc.edu.rs
e-mail: visokaskolaspc.sekretar@gmail.com