Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd

Visoka turistička škola strukovnih studija u Beogradu
Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd

Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd osnovana je 1967. godine pod imenom Viša turistička škola. Dan Škole je 26. februar. Ova Škola je najstarija institucija u zemlji koja se bavi obrazovanjem kadrova za turističku privredu.

Škola realizuje akreditovane osnovne strukovne i specijalističke studije. Osnovne studije traju tri godine, a studentu obezbeđuju 180 ESP bodova, a u pogledu zvanja strukovni ekonomista za turizam. Kombinacija stručnih i opšteobrazovnih predmeta i predmeta iz poslovanja, menadžmenta i marketinga priprema studente za rad u turističkim organizacijama i agencijama, kao i srodnim institucijama.

Strukovne specijalističke studije traju godinu dana (60 ESPB), a studijski program se zove Upravljanje u turizmu. Njihovim savladavanjem student dobija zvanje strukovni ekonomista specijalista za upravljanje u turizmu.

Visoka turistička škola u svom sastavu ima KUD VTŠ  Novi Beograd, koje postoji od 1974. godine. Posebno je zanimljivo da ovo društvo radi i putuje na takmičenja i gostovanja već dvadeset godina uprkos činjenici da nema stalno zaposlenih, niti društvenih donacija.

Studenti mogu postati članovi i Sportskog društva Visoke turističke škole.

Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd često učestvuje u humanitarnim i priložničkim aktivnostima, te je i društveno-odgovorna institucija.

 

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Novi Beograd
Tel. 011/26 98 222, 26 98 206, 31 96 630, 31 96 631
veb sajt: www.visokaturisticka.edu.rs
e-mail: info@visokaturisticka.edu.rs