Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu (Viša medicinska škola u Beogradu) osnovana je 17. januara 1958. godine, kao prva viša medicinska škola u Narodnoj Republici Srbiji. Škola je počela sa radom septembra iste godine, sa osnovnim zadatakom da obrazuje kadrove više stručne spreme za rad u zdravstveno-socijalnim ustanovama, za organizatore patronažne službe, za rad na zdravstvenom vaspitanju kao i za rad u higijenskoj službi i sanitarnoj inspekciji. U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu je visokoškolska ustanova osnovana od strane Vlade Republike Srbije i u državnom je vlasništvu.

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija realizuje osnovne strukovne studije, specijalističke studije i master studije.

Škola takođe organizuje i programe kontinuirane medicinske edukacije. Kontinuirana medicinska edukacija (KME) je pravo i obaveza svakog zdravstvenog radnika da se neprekidno stručno usavršava i jedan od uslova za obnovu licence. Potreba za KME je nastala kao posledica stalnih novina u medicini kao nauci, kao i uvođenja novih tehnologija u terapiji, dijagnostici i zdravstvenoj nezi. Ona je neophodna (obavezna) za sve zdravstvene radnike, jer obezbeđuje praćenje i reformu obrazovnog i zdravstvenog sistema prema preporukama SZO.

 

Adresa: Cara Dušana 254, 11080 Zemun
Tel. 011 26 18 120, 26 18 024
veb sajt: www.vzsbeograd.edu.rs
e-mail: visokazdravstvenaskola@gmail.com