Visoka zdravstvena škola strukovnih studija

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija osnovana je 1958. godine kao Viša medicinska škola. U početku je škola bila internatskog tipa, međutim, sa porastom potrebe za različitim visokostručnim profilima, škola postepeno uvodi nove studijske programe u narednim decenijama.73220_107102386123868_2057417412_n

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija realizuje trogodišnje osnovne strukovne studije i jednogodišnje specijalističke studije.

Programi osnovnih strukovnih studija su:

 • strukovna medicinska sestra
 • strukovna medicinska sestra babica
 • strukovni sanitarno-ekološki inženjer
 • strukovni medicinski radiolog
 • strukovni fizioterapeut
 • strukovni radni terapeut
 • strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog
 • strukovni nutricionista-dijetetičar
 • strukovni kozmetičar estetičar

Specijalističke strukovne studije za sticanje zvanja specijalista strukovna medicinska sestra:

 • Javno zdravlje
 • Metodika nastave
 • Zdravstvena nega starih
 • Klinička nega
 • Zdravstvena nega u psihijatriji
 •  Instrumentiranje u operacionoj sali
 • Anestezija i reanimacija

Visoka zdravstvena škola realizuje i sledeće specijalističke strukovne studijske programe:

 • specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer Medicinske nauke
 • specijalista strukovni nutricionista dijetetičar Javno zdravlje
 • specijalista strukovni medicinski radiolog Savremene dijagnostičke tehnike u radiologiji

Organizuju se i akreditovani programi kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike.

Adresa: Cara Dušana 254, 11080 Zemun
Tel. 011/26 18 120, 26 18 024
veb sajt: www.vzsbeograd.edu.rs
e-mail: ljiljanavms@gmail.com