V4+ Akademija mladih poslovnih žena lidera

“V4+ Akademija mladih poslovnih žena lidera”, je projekat koji implementira Novosadska ženska inicijativa u partnerstvu sa Fundacja im. Lesława A. Pagi, Institut pro politiku a společnost, ICM Hradec Králové i Republikon Intézet, uz podršku Vlade Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke, putem Višegradskih grantova iz Međunarodnog Višegradskog fonda.

Tokom V4+ Akademije mladih poslovnih žena lidera, eksperti, stručnjaci za izjednačavanje mogućnosti na tržištu rada, žene koje igraju ključne uloge u poslu, podeliće sa učesnicama svo svoje iskustvo u pregovorima, poslovnoj proceni, upravljanju projektima i radiće na veštinama emocionalne inteligencije – komunikaciji, samopouzdanju, davanju povratnih informacija, asertivnosti – na način koji omogućava mladim poslovnim ženama da iskoriste prednosti svih ženskih osobina koje zaista poseduju i svih pozitivnih stereotipa o tim osobinama koje postoje u poslovnom okruženju.

Ko može da učestvuje?

Studentkinje na završnoj godini studija i studentkinje koje su diplomirale (do 27 god.), u oblasti prava, finansija, zdravstvene zaštite, marketinga, informacionih tehnologija, energetike, psihologije, sa naglaskom na STEM (nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika) fakultete sa univerziteta u Češkoj, Poljskoj, Republici Srbiji, Slovačkoj i Mađarskoj – 5 žena iz svake partnerske zemlje.

Način prijave i dodatne informacije

Prijava je moguća popunjavanjem online upitnika i slanjem CV-a na adresu naznačenu u istom. Prijave su otvorene do 17. jula. Dodatne informacije mogu da se nađu na sajtu organizacije, Fejsbuk stranici i Eventu.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: