Program univerzitetske radne prakse BG PRAKSA 2018.

Univerzitet u Beogradu i Grad Beograd pozivaju studente završnih godina osnovnih i master studija da učestvuju u programu univerzitetske radne prakse BG PRAKSA 2018.

Program BG prakse realizovaće se u brojnim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd.

Ove godine u program učestvuju: JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JKP “Beograd-put“, JKP Parking servis, “JP „Beogradska tvrđava“ JKP „Pogrebne usluge “, JKP „Veterina Beograd“,  JKP“Zelenilo Beograd“, Sportski centar „Olimp-Zvezdara,  JKP „Infostan tehnologije“ Beograd, JKP „Gradske pijace“, Turistička organizacija Beograda,  Arena Beograd, u opštinama:  Opštine Grocka, Voždovac, Mladenovac, Savski venac, Zemun, Novi Beograd, Biblioteka „Milutin Bojić“, Biblioteka grada Beograda, Istorijski arhiv Beograda, Kuća Legata, BITEF teatar, Muzej grada Beograda, Muzej afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara, Centar za likovno obrazovanje Šumatovačka, Biblioteka “Dimitrije Tucović” Lazarevac, Zavod za zaštitu spomenika culture, Dom omladine, Jugoslovensko dramsko pozorište, Kancelarija za mlade grada Beograda, Gradsko pravobranilaštvo grada Beograda, Služba za internu reviziju grada Beograda, kao i  15 sekretarijata Gradske uprave.

Svim polaznicima programa tokom tri meseca trajanja prakse biće obezbeđena naknada za topli obrok i prevoz. Angažovanje u programu nosi i dodatne /nekumulativne/ ESPB bodova kao prepoznata relevantna vannastavna aktivnost studenata Univerziteta u Beogradu. Studentima je obezbeđena mentorska podrška više od 100 mentora. 

Konkurs sa svim detaljima o lokacijama i pozicijama za praksu, opisom posla, uslovima za svaku poziciju i potrebnim dokumentima nalazi se na sajtu Centra za razvoj karijere, na stranici http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/konkurs-bgpraksa-2018. Na istoj strani sajta istaknuti su  važni datumi vezani za proces prijave, predselekciju, selekciju,  odgovori  na najčešće postavljena pitanja, link ka prijavnom formularu za konkurs, kao i  “Vodič kroz konkurs” sa pozicijama organizovanim prema fakultetima

Na konkurs se mogu prijaviti zainteresovani studenti završnih godina osnovnih i master studija u skladu sa navedenim uslovima konkursa za raspisane pozicije.

Za sve kandidate neophodno je da prilože skeniranu potvrdu o redovnom studiranju sa odgovarajućeg fakulteta. 

Konkurs je otvoren do 17. aprila 2018. godine u ponoć, a prvi dan prakse biće 15. jun 2018.

O PROGRAMU BG PRAKSA:

Program se realizuje devetu godinu zaredom zahvaljujući uspešnoj saradnji Univerziteta u Beogradu i Grada Beograda a osmislio ga je Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu. Do sada je kroz program BGPRAKSA prošlo preko 1800 studenta sa 26 fakulteta Univerziteta u Beogradu. Program je rezultat zajedničkog nastojanja da što veći broj studenata Univerziteta u Beogradu stekne praktična znanja, i veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija i tako unapredi svoje akademsko obrazovanje; proistekao iz potrebe da se što većem broju mladih ljudi sa univerzitetskom diplomom pruži podrška u profesionalnom usavršavanju, ali i  prepoznavanje važnosti ideje da koncept društveno odgovornog poslovanja postane integralni deo poslovnih strategija javnih preduzeća u Beogradu.

U nastavku se nalazi spisak institucija koje učestvuju u programu ove godine:

Preduzeća

 • Javno komunalno preduzeće „Veterina Beograd“
 • Javno komunalno preduzeće za javne garaže i parkirališta „Parking servis“ Beograd
 • JP „Beogradska tvrđava“
 • JKP „Beograd-put“
 • JKP „Pogrebne usluge“
 • Javno preduzeće Sportski centar „Olimp-Zvezdara“
 • Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
 • Turistička organizacija Beograda
 • JKP“Zelenilo Beograd“
 • JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“
 • Javno komunalno preduzeće „Infostan tehnologije“ Beograd
 • JKP „Gradske pijace“
 • Arena Beograd

Opštine

 • GO Grocka
 • GO Voždovac
 • Uprava gradske opštine Mladenovac
 • GO Savski venac
 • GO Zemun
 • GO Novi Beograd

 

Ustanove kulture

 • Biblioteka „Milutin Bojić“
 • Biblioteka grada Beograda
 • Istorijski arhiv Beograda
 • KUĆA LEGATA
 • BITEF teatar
 • Muzej grada Beograda
 • Muzej afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara
 • Centar za likovno obrazovanje Šumatovačka
 • Biblioteka „Dimitrije Tucović“ Lazarevac
 • Zavod za zaštitu spomenika kulture
 • Dom omladine
 • Jugoslovensko dramsko pozorište

 

Gradska uprava

 • Kancelarija za mlade
 • Sekretarijat za informisanje
 • Sekretarijat za opšte poslove
 • Sekretarijat za javne prihode
 • Služba za internu reviziju grada Beograda
 • Sekretarijat za saobraćaj
 • Gradsko pravobranilaštvo grada Beograda
 • Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
 • Sekretarijat za upravu
 • Sekretarijat za zaštitu životne sredine
 • Sekretarijat za zdravstvo
 • Sekretarijat za sport i omladinu
 • Sekretarijat za poslove komunalne policije
 • Sekretarijat za javni prevoz
 • Sekretarijat za socijalnu zaštitu
 • Sekretarijat za privredu
 • Sekretarijat za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima
 • Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: