Karijerno vođenje i savetovanje mladih sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom poziva mlade sa invaliditetom sa teritorije Grada Beograda, do 35 godina starosti, da se prijave za uslugu karijernog vođenja i savetovanja.
Karijerno vođenje i savetovanje mladih sa invaliditetom

Šta je karijerno savetovanje?
Karijerno savetovanje predstavlja proces pružanja podrške pojedincu prilikom donošenja odluka koje se tiču različitih aspekata karijere, od obrazovanja, odabira zanimanja, do promene posla i usklađivanja posla sa drugim životnim aspektima. Cilj karijernog savetovanja je osnaživanje korisnika za ostvarenje svojih potencijala u oblasti u kojoj želi da se razvija.

Tokom karijernog savetovanja, korisnici će imati priliku da sa karijernim savetnikom razgovaraju o izazovima koji se tiču karijere, ali i o različitim mogućnostima za obrazovanje i zapošljavanje u zavisnosti od ličnih potreba korisnika. U procesu savetovanja je u fokusu korisnik koji bira teme o kojima želi da razgovara, i zajedno sa savetnikom, postavlja lične karijerne ciljeve koje želi da ostvari u određenom vremenskom periodu.

Kako će se usluga realizovati?
Usluga će se realizovati kroz individualni razgovor sa savetnicom za profilisanje i karijernom savetnicom.
Sastanci će trajati do 2 sata. Uslugom su predviđena minimalno 2 sastanka, dok se dodatni sastanci mogu zakazati u dogovoru sa savetnicama.
Sastanci će se realizovati u prostoru Foruma mladih sa invaliditetom, na adresi Terazije 23, ili online, u zavisnosti od izbora korisnika.

Kako se prijaviti?
Zakazivanje sastanka sa savetnicom se vrši putem mail-a office@fmi.rs ili telefonskim putem, na broj telefona 064 4007839 i 011 3220632.
Forum mladih sa invaliditetom će pružiti informaciju o prvom slobodnom terminu za razgovor.

Aktivnost se sprovodi u okviru projekta „Podrška poslodavcima za unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom”, koji predstavlja deo šireg projekta „Znanjem do posla“. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i implementatora NIRAS-IP i SIPRU.

Za više informacija o projektu možete pronaći na sajtu.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: