Univerzitet u Nišu

universitet nis
Univerzitet u Nišu

Niški univerzitet se nalazi na desnoj obali Nišave u jednoj od najreprezentativnijih građevina izgrađenoj 1887. godine u neorenesansnom stilu, po projektu nepoznatog bečkog arhitekte za potrebe tadašnjeg okružnog načelstva, a koja je 1979. godine proglašena kulturnim dobrom od velikog značaja. Tokom istorije ovo reprezentativno zdanje služilo je kao sedište Suda, Načelstva i Kapetanije, kao i mesto kabineta Vlade i Ministarstva inostranih poslova. Pod okriljem Univerziteta u Beogradu 1960. godine počinje formiranje prvih niških fakulteta da bi osnivanjem Univerziteta u Nišu 15. juna 1965. godine, bio zaokružen značajan period u novijoj istoriji grada.

Prvi fakulteti Univerziteta u Nišu bili su: Pravno-ekonomski, Medicinski i Tehnički fakultet. To su bile matice iz kojih su se sistematski, u skladu sa mogućnostima i zahtevima vremena, razvijala sve složenija i sveobuhvatnija fizionomija Univerziteta u Nišu.

Danas se u sklopu Univerziteta u Nišu nalazi 13 fakulteta, od kojih je najmlađi Fakultet umetnosti.

Univerzitet u Nišu je akreditovan 2009. godine u okviru trećeg ciklusa akreditacije visokoškolskih ustanova Srbije, kada su akreditovani i univerziteti u Beogradu i Novom Sadu.

Univerzitet u Nišu ostvaruje saradnju sa mnogim naučnim i obrazovnim institucijama i asocijacijama u zemlji i inostranstvu. Saradnja se ostvaruje članstvom u međunarodnim i interuniverzitetskim asocijacijama, kao i preko međunarodnih projekata. Univerzitet pruža finansijsku i organizacionu pomoć studentima u ostvarivanju njihovih međunarodnih aktivnosti.

Pored obrazovnih institucija, u sastavu Univerziteta se nalaze i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata, Centar za naučna istraživanja SANU, Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije, kao i Univerzitetska biblioteka.

Studentske organizacije Univerziteta u Nišu se mogu podeliti u organizacije opšteg tipa, strukovne organizacije, sportska i specifična udruženja studenata. Tri najznačajnije studentske organizacije su: Savez studenata Univerziteta u Nišu, koji ima članice na svim fakultetima , Studentska unija Niša, koja deluje na Ekonomskom i Filozofskom fakultetu, kao i Studentska asocijacija Univerziteta u Nišu, koja je na Građevinsko-arhitektonskom i Medicinskom fakultetu. Sve tri organizacije učestvuju u radu Studentskog parlamenta Univerziteta.

  Adresa: Univerzitetski trg 2, 18000 Niš
  Tel. 018/257 970; 018/257 956
  Faks: 018/257 950
  veb sajt: www.ni.ac.rs
  e-mail: uniuni@ni.ac.rs


Spisak fakulteta Univerziteta u Nišu: