Studentske organizacije u Nišu

Savez studenata u Nišu

Savez studenata Univerziteta u Nišu je samostalna i vanstranačka organizacija. čine je savezi studenata svih fakulteta u Nišu. Savez studenata je osnovan sa ciljem da štiti prava i interese studenata. Najstarija je studentska organizacija na prostorima južne Srbije, formirana 1965. godine.

Danas je Savez studenata najveća studentska organizacija  u Nišu. Okuplja i afirmiše studente kroz društveno  koristan rad, kulturno-umetničke i sportske aktivnosti. Osnovni principi rada Saveza studenata su javnost i demokratičnost, uz saradnju sa srodnim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu.  Aktivnosti Saveza studenata obuhvataju i niz kulturnih i naučnih tribina, književnih večeri i sportskih takmičenja, a posebna pažnja se poklanja mestu  i ulozi Univerziteta i njegovih studenata u Evropi i svetu.

Savez studenata je organizator više tradicionalnih studentskih kulturno-umetničkih i  sportskih manifestacija kakve su Brucošijada, Svetosavski bal, obeležavanje Dana studenata, poseta Zejtinliku (obeležavanje proboja Solunskog fronta).

Savez studenata je tokom svoga rada osnivao razne  sektore, kako bi aktivnosti učinio efikasnim i plodonosnim. Mnogi od tih sektora danas postoje kao samostalne organizacije koje takođe okupljaju veliki broj studenata. Neke od tih organizacija su: Univerzitetski sportski savez, Studentski informativni izdavački centar, Zdravstveno potporno udruženje itd.

Studentska unija Univerziteta u Nišu

Studentska unija Univerziteta u Nišu (SUUN) osnovana je krajem 2001. godine sa namerom da se postojeće lokalne unije niškog Univerziteta, osnovane na pojedinim fakultetima do 1998. godine, povežu u svom radu, da postoji koordinacija na nivou Univerziteta i da se rad proširi i na ostale fakultete osnivanjem novih unija. Ogranci ove organizacije postoje na Ekonomskom i Filozofskom fakultetu.

Studentska asocijacija Univerziteta u Nišu

Studentska Asocijacija Univerziteta u Nišu je nezavisna, dobrovoljna, nestranačka i samostalna organizacija studenata niškog Univerziteta. Cilj Studentske asocijacije je ostvarivanje načela sadržanih u Programu Asocijacije koja garantuju promociju i borbu za interese i prava studenata. Niška Studentska Asocijacija-NiSA zvanično je formirana u februaru 2001. godine, i to od strane Saveza studenata Mašinskog, Medicinskog, Prirodno-matematičkog, Filozofskog i Saveza studenata Fakulteta za fizičku kulturu, kao i nezavisnih studentskih organizacija na Elektronskom i Građevinsko-arhitektonskom fakultetu. Sada Studentska asocijacija ima ogranke na Medicinskom i Građevinsko-arhitektonskom fakultetu.

Spisak ostalih studentskih organizacija u Nišu