Centar za razvoj karijere – Univerzitet u Nišu

logo_centar_za_razvoj_karijere_nisAdresa: 18 000 Niš, Univerzitetski trg 2
Telefon: +381 18 257 526
E-mail: karijera@junis.ni.ac.rs
Web site: www.karijera.ni.ac.rs

E-savetnik: www.karijera.ni.ac.rs/e-savetnik.html

Uloga centra je da pomaže studentima Univerziteta u Nišu u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju; da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studenate za uspešni prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja.

800x600_LogoUniverzitetski centar:
1. prati i analizira upis studenata i efikasnost studiranja,
2. identifikuje probleme u realizaciji nastave i o tome dostavlja izveštaje savetu Centra,
3. priprema nacrt konkursa za upis studenata u prvu godinu studija i blagovremeno ga dostavlja nadležnim organima,
4. stara se o blagovremenom objavljivanju konkursa za upis studenata,
5. priprema informativne publikacije, internet prezentacije i druge vidove upoznavanja potencijalnih studenata sa mogućnostima studiranja na Univerzitetu,
6. prikuplja i objavljuje informacije o mogućnostima stipendiranja i kreditiranja studenata,
7. organizuje susrete potencijalnih poslodavaca sa studentima,
8. ostvaruje kontakte sa nadležnim službama za zapošljavanje, prikuplja i objavljuje informacie o mogućnostima zapošljavanja studenata,
9. sačinjava jedinstvenu bazu podataka o diplomiranim studentima Univerziteta koji rade u zemlji ili inostranstvu.

 

Zgrada Univerziteta u Nišu Foto: Panoramio
Zgrada Univerziteta u Nišu
Foto: Panoramio