Takmičenje “Key of fortress”

Aktivan si, voliš sport i izazove, obožavaš da rešavaš logičke probleme? Prijavi se za neverovatnu avanturu u zamku u Staroj Ludovni u Slovačkoj.

Omladinsko takmičenje “Key of fortress” održaće se od 12. do 15. juna 2014 godine u Staroj Lubovni, u Slovačkoj kada će se 4 mladih (2 devojke i 2 momka) starosti između 15 i 19 godina zajedno se zajedno sa timovima iz drugih evropskih zemalja takmičiti u rešavanju različitih zadataka i izazova u sportu, timskom radu, logičkim problemima i slično u zamku u Staroj Lubovni.

C:E:T platforma kao jedan od partnera na ovom projektu vas poziva da se prijavite slanjem apikacione forme koja se nalazi na ovom  linku na mail euss@cetplatform.org najkasnije 03. juna 2014. godine sa naslovom “Prijava za Slovačku”. Rezultati selekcije će biti poslati 05.06.

Troškovi: Učešće je besplatno. Smeštaj i ishrana su pokriveni od strane projekta, a refundira se 50% troškova puta. Drugu polovina troškova puta koja se neće refundirati iznosi oko 40 EUR (voz Beograd-Budimpešta – Beograd i voz  Budimpešta – Stara Ludovna – Budimpešta).

Radni jezik će biti engleski. Učesnici moraju biti u mogućnosti da samostalno rade na engleskom jeziku. C:E:T platforma će poslati punoletnog lidera grupe koji će pomoći učesnicima. Učesnici su u obavezi da dostave pismenu saglasnost roditelja za putovanje i učešće na projektu. Sastanak sa izabranim učesnicima/cama će biti organizovan u kancelariji CET nekoliko dana pre puta. Info pack as ostalim informacijama se nalazi na ovom linku.

Projakat ralizuje u okviru EU programa “Evropa za građane”.

Izvor: CET platforma

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: