Zoom kafica – 45 minuta o razvojnom putu od ideje do tržišta

Pozivaju se studenti i mladi istraživači na onlajn druženje, novu Zoom kaficu - 45 minuta o razvojnom putu od ideje do tržišta, koju će realizovati Centar za razvoj karijere Univerzitea u Beogradu u utorak, 14. septembra u 12 časova.  

U goste nam dolazi koleginica Tamara Čolić Milosavljević, menadžer za transfer tehnologije u Centru za Transfer Tehnologije Univerziteta u Beogradu.

Pričaćemo o ključnim dimenzijama jedne poslovne ideje, koracima u procesu dovođenja te ideje do tržišta, o dostupnim alatima i programima podrške koje nudi Centar za transfer tehnologije, i inovacijama koje razvijaju studenti i istraživači sa Univerziteta u Beogradu. 

Pored pisanja i upravljanja projektima iz oblasti inovacija i preduzetništva, Tamara je odgovorna i za uspostavljanje i jačanje saradnje između univerziteta i privrede, procenu potencijala za komercijalizaciju rezultata naučnoistraživačkog rada, i posredovanje u tom procesu. Deo je projektnog tima Evropske mreže preduzetništva (EEN) u Srbiji koja pruža informacije i druge usluge podrške preduzećima i preduzetnicima u cilju efikasnog i efektivnog iskorišćavanja njihovog potencijala.  Ambasador je Evropskog IP Helpdesk-a, inicijative usmerene na podršku u vezi pitanja koja se tiču prava intelektualne svojine. Član je međunarodne asocijacije profesionalaca za transfer tehnologije (ITTN). Organizovala je i učestvovala u realizaciji brojnih inicijativa usmerenih na promociju i podršku preduzetništva, razvoj i finansiranje inovacija. Ima zvanje master menadžera iz oblasti Menadžmenta poslovnih performansi.

Pošaljite nam vaša pitanja za gošću putem formulara za prijavu na ovom linku.   

Druženje je namenjeno studentima svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu na svim nivoima studija i onima koji su završili studije u poslednjih godinu dana.

„Zoom kafica – 45 minuta sa … „ predstavlja onlajn format programa karijernog vođenja i savetovanja mladih, koji smo razvili u Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu, u želji da ostanemo dostupni (i na daljinu) svojim starim i novim korisnicima.

 

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: