Unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz omladinski rad

Grupa "Hajde da..." održava trening za omladinske radnike i radnice pod nazivom "Unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz omladinski rad". Tokom trajanja treninga, učesnici/ce će imati priliku da steknu i unaprede znanja u oblasti prepoznavanja pokazatelja teškoća u mentalnom zdravlju, pružanja prve podrške mladima u riziku, realizovanja obuka i drugih neformalnih edukativnih aktivnosti i ukazivanja na diskriminaciju mladih sa problemima u oblasti mentalnog zdravlja. Učešće na projektu je besplatno, a odabrani učesnici/ce imaće podršku mentora – psihoterapeuta sa višegodišnjim iskustvom u radu sa mladima, pri realizaciji radionica za mlade na temu mentalnog zdravlja u njihovim lokalnim zajednicama.
Unapređenje mentalnog zdravlja mladih

Javni poziv za trening „Unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz omladinski rad“ raspisuje Grupa „Hajde da…“, u okviru istoimenog projekta koji je podržan od strane Saveta Evrope kroz Evropsku omladinsku fonadaciju (EYF).

Trening ima za cilj da omladinski radnici iz različitih delova Srbije razviju i unaprede znanja i veština:

  • prepoznavanja pokazatelja teškoća u mentalnom zdravlju i pružanja prve podrške mladima u riziku,
  • realizovanja obuka i drugih neformalnih edukativnih aktivnosti u cilju prevencije mentalnog zdravlja,
  • ukazivanja na diskriminaciju mladih sa problemima u oblasti mentalnog zdravlja, informisanja o tome koje još sisteme podrške mladi mogu da pronađu.

Ovaj trening neće od omladinskih radnika napraviti psihoterapeute, već će im omogućiti da reaguju kada im se mladi obraćaju za pomoć u kontekstu mentalnog zdravlja (kao ljudima od poverenja), tako da budu prva linija podrške, ali i da budu oni koji zagovaraju prava mladih u riziku.

ZA KOGA JE OVAJ TRENING?

  • Omladinske radnike/ce (do 30 godina) – Pod pojmom omladinski radnik/ca se ne podrazumevaju samo osobe koje se profesionalno bave omladinskim radom, već i sve one osobe koje kontinuirano rade sa mladima, na primer: nastavnici/e, socijalni radnici/e, zaposleni u kancelarijama za mlade itd.
  • Osobe zainteresovane za rad i sticanje znanja u oblasi mentalnog zdravlja.

OBAVEZE UČESNIKA

  • Učesnici su u obavezi da prisustvuju svim danima treninga u kontinuitetu od 10. do 16. juna 2022. godine u Beogradu.
  • Nakon realizacije treninga, od učesnika/ca se očekuje da realizuju radionicu na temu mentalnog zdravlja za mlade u njihovim lokalnim zajednicama. Učesnici će radionice kreirati na osnovu stečenog znanja i smernica dobijenih tokom treninga. Takođe, tokom procesa pripreme i realizacije radionica, učesnici će imati punu podršku projektnog tima.

GDE I KADA?

Datum održavanja treninga: od 10. do 16. juna 2022. godine.

Mesto: Beograd.

Učesnici će tačne informacije o lokalciji smeštaja i agendi treninga dobiti nakon izvršene selekcije učesnika i potvrde učešča.

Troškovi puta (autobuske ili vozne karte), hrane, smeštaja i radnog materijala su pokriveni od strane organizatora.

DODATNE INFORMACIJE

Pravo na učešće u projektu imaju svi omladinski radnici/e bez obzira na pol, rod, nacionalnu ili etničku pripadnost itd. Pri selekciji učesnika osnovni kriteriijum jeste kvalitet popunjene prijave.

Učešće na treningu i nastupima jeste besplatno. Troškovi puta (autobuske ili vozne karte), hrane, smeštaja i radnog materijala su pokriveni od strane organizatora.

Svi učesnici koji budu prisustvovali svim danima treninga i realizovali radionice o mentalnom zdravlju u njihovim lokalnim zajednicama, dobiće sertifikat.

Projekat je podržan od strane Saveta Evrope, a kroz Evropsku omladinsku fondaciju (EYF).

PRIJAVA

Svi zainteresovani za učešće na treningu „Unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz omladinski rad“ mogu se prijaviti putem prijavnog formulara na ovom linku.

Rok za prijavu je 29. maj 2022. godine do 23.59 časova!

 

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: