Studenti bez dobrih uslova, bez posla, bez perspektive

Četvrti april se u Srbiji obeležava kao dan studenata u znak sećanja na Žarka Marinovića, studenta prava koji je tragično izgubio život u studentskim demonstracijama 1936. godine. Dan studenata je i prilika da se ukaže na njihove probleme: uslove studiranja, zastareli sistem i teško nalaženje posla.

„Materijali koje imamo i literatura su dosta zastareli u poređenju sa, recimo, koleginicama koje studiraju u inostranstvu. Literatura koju oni imaju i koju mi imao potpuno su različite. Vrlo smo van sistema trenutno i onoga što se događa u svetu“, kaže Vera Kovačević, studentkinja četvrte godine sociologije.

Šta posle? Verovatno na master: „Većina mojih kolega će takođe tražiti master ili u inostranstvu ili van struke, bar što se sociologije tiče. S mojim predmetom mislim da ovde ne mogu da nađem ništa“, kaže ona.

Na fakultet se žale i Verine kolege: „Sada je postala moda praviti prezentacije za svako izlaganje. A zapravo te prezentacije se sastoje isključivo iz tekstualnog dela. Nije efikasno, nije potrebno i uopšte nije korisno“, kaže jedan od njih.

„Mislim da smo previše usmereni na teorijske stvari i prosto bi bilo bolje da se studentima da prilika da se studentima da prilika da steknu nova znanja u nečem što bi ih usmerilo bolje ka tržištu rada“.

Na tržištu rada trenutno je preko 100.000 nezaposlenih s fakultetskom diplomom. Iako je po broju visokoobrazovanih Srbija na evropskom začelju, posao na birou trenutno traži čak 18 doktora nauka.

VISOKO ŠKOLSTVO U BROJKAMA

Osam državnih i 11 privatnih univerziteta

Između 301. i 400. mesta BU-a na Šangajskoj listi

241.054 studenata

652.234 visokoobrazovanih (11%) 106.491 nezaposlenih (118 doktora nauka)

Statistički podaci ipak ne mogu da govore o kvalitetu visokoškolskog obrazovanja u Srbiji na kom bi, sudeći prema odgovorima studenata, moralo mnogo da se uradi. Preduslov za to su jasni i jedinstveni kriterijumi prilagođeni savremenim prilikama, a donošenje novog zakona o visokom obrazovanju odlaže se od 2014. godine.

Novi zakon rešio bi mnoge probleme, kažu na Univerzitetu u Beogradu:

„Mi nemamo kome da se obratimo jer su u državi trenutno raspisani parlamentarni izbori, skupština je raspuštena, ona je takoja donosi novi zakon i izmene i dopune ovog postojećeg. Tako da je ono što u ovom trenutku čekamo svakako jeste da se formira nova Vlada“, objašnjava Marija Radovanović, student prorektor.

„Ja nerado govorim o finansijama, ali mislim da u ovom trenutku polako stižemo do tačke da to postaje ključno pitanje i da bez jedne malo jače ijnekcije finansijske, da ćemo početi da stagniramo“, navodi Ivanka Popović, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju.

Prorektorka Popović dodaje da se u razvijenijim zemljama tačno zna koliki se procenat nacionalnog dohotka izdvaja za visoko obrazovanje, i da Srbija daleko zaostaje za takvim društvima.

Izvor: N1

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: