Radionica: Vizuelni rečnik Studentskog grada

Radionica "Vizuelni rečnik Studentskog grada" organizuje Dom kulture Studentski grad tokom oktobra i novembra 2021. godine. Radionica će rezultovati izložbom i publikacijom kolažnog tipa u decembru 2021. godine.
Vizuelni rečnik Studentskog grada

Radionica „Vizuelni rečnik Studentskog grada“ će se održavati svakog ponedeljka od 18 do 21 čas uživo ili na internetu. Uključivaće razgovore o kreativnom procesu, diskusije i predavanja na konkretne teme, kao i kreativni praktični rad uz stručne mentore. Radovi učesnika biće predstavljeni na zajedničkoj izložbi i u katalogu koji će se sastavljati tokom radionice. Sadržaj koji će se predstaviti na izložbi treba da bude vezan za iskustva neposrednog prisustva u Studentskom gradu, te je radionica namenjena svima onima koji imaju neki specifičan odnos prema Studentskom gradu i žele da ga podele i predstave. Specifični vizuelni rečnik imaće za cilj da preplete mnoštva ličnih iskustava učesnika u kombinaciji sa arhivskom građom i raznim drugim materijalima koji šire polje asocijacija.

Šta može da se kaže o životu i radu u Studentskom gradu, a da se izbegnu opšta mesta i nostalgični štimung? Kako da se takvi iskazi ne svedu na puko prisećanje ili dokumentovanje stanja stvari, ni na samo nizanje ličnih stavova prema tom mestu? Ova i slična pitanja su polazište u obrazovanju ideje o Vizelnom rečniku Studentskog grada.

Cilj radionice je da se tehnikama kolaža prepletu mnoštva ličnih utisaka učesnika, kombinovanih sa arhivskom građom i raznim drugim materijalima koji šire polje asocijacija i da se na taj način obrazuje upečatljiv i zanimljiv sadržaj. Istovremeno, takav sadržaj treba da se doživi kao poziv na poređenje onoga što zatiče na izložbi i/ili u publikaciji sa ličnim iskustvom datog mesta i elemenata njegove istorije.

Proces radionice će se ogledati u postepenom i uzajamnom stvaranju izložbenih materijala putem mapiranja neposrednog okružja učesnika, beleženja ritmova svakodnevnih dešavanja u Studentskom gradu, kao i kombinovanja fragmenata njegove prošlosti, uz pomoć teorijskih i praktičnih uvida predavača i učesnika na panelima. Njihova posebna uloga će biti da svojim izlaganjima i učešćem doprinesu formiranju strukture i profila finalnog proizvoda radinoce, to jest izložbe i štampane publikacije.

Sadržaj radionice previđen je kroz praktičan rad tokom kojeg će se integrisati i psihogeografska iskustva pisaca i umetnika koji su pripadali Letristima i Situacionističkoj internacionali. Takođe će se ponavljati postupci umetnika istorijskih avangardi, to jest dadaista i nadrealista, u kolažiranju i stvaranju začudnih kombinacija elemenata, koji bi odgovarali estetici „slučajnog susreta mašine za šivenje i kišobrana na operacionom stolu”, koju je stvorio Andre Breton time što je jedan Lotreamonov stih preveo u metodski postupak.

Kome je radionica namenjenа? Radionica je namenjena svakome ko živi/radi u Studentskom gradu, ili ima izgrađen specifičan odnos prema tom mestu. Za radionicu nije potrebno nikakvo predznanje o savremenoj vizuelnoj umetnosti, pa ni posebna tehnička znanja o procesima fotografisanja i pisanja. Potrebna je samo otvorenost i radoznalost za eksperimentisanje i rad u grupi, kao i doslednost u dolaženju, radu na zadacima između susreta i  zajedničkom diskutovanju.

Broj učesnika je ograničen na 15 osoba, a svako od učesnika će se unapred obavezati da će redovno dolaziti i biti aktivan do kraja projekta.

Radionica je besplatna i svi zainteresovani mogu se prijaviti slanjem prijave na elektronsku adresu izlozbotvornica@gmail.com najkasnije do 24. septembra, nakon čega će biti upućeni u predviđeni tok i program radionice od strane organizatora.

Prijava treba da sadrži:

  • Kratko predstavljanje (ime, prezime, program studija ili zanimanje)
  • Odnos prema Studentskom gradu (stanovnik, zaposleni, posetilac..)
  • Motiv za učešće u radionici (minimum dve rečenice)

Konačni rezultat radionice ne bi bio puki uporedni dokument odnosa nekadašnjih i sadašnjih doživljaja Studentskog grada u iskustvu njegovih stanovnika i osoba koje u njemu rade, već specifični vizuelni rečnik koji mapira i polja kreativne imaginacije, kao i kapacitete učesnika za proizvodnju zaumnih konstrukcija u intepretaciji dokumentarnih materijala.

Vizuelni rečnik Studentskog grada je drugo izdanje radionice Izložbotvornica. Radionicu vode: umetnica Šejma Fere koja će sa učesnicima radionice razvijati konkretne tehnike i pomagati formatiranje finalnih proizvoda – izložbe i kataloga, istoričar umetnosti i kustos Stevan Vuković, koji će tokom radionice držati predavanja o postupcima i primerima kolažnog pristupa arhivskom materiju i koordinatorka Tijana Savatić koja će biti zadužena za aktivnu komunikaciju sa učesnicima kao i pomoć u konceptualnom razvoju ideja i radova.

„Postoji grаd neucrtаn nа geogrаfskim kаrtаmа. Zvаnično, on će uvek ostаti sаstаvni deo Beogrаdа, аli će njegovа sаmostаlnost postojаti i ondа kаdа ih ne budu rаzdvаjаli kilometri zа sаdа puste leve obаle Sаve. Sаgrаđen je nа zа ostаle (grаdove) neuobičаjen nаčin: grаdilа gа je mlаdost – zа sebe.“ – Vlаdimir Mаtović, „Između juče i sutrа – Studentski grаd – nаjbolje studentsko društvo“, Student, br. 4, 27. mаrt 1956, str. 7.

Zanimljivost za kraj: Model po kome bi struktura tog rečnika bila osmišljena može se ilustrovati primerom fiktivne “kineske encikolopedije”, koja se pojavljuje u jednoj priči Horhea Luisa Borhesa, u kojoj su životnje klasifikovane na sledeći način: „a) one koje pripadaju caru, b) balsamovane, c) pitome, d) svinje koje sisaju, e) sirene, f) predivne, g) pse lutalice, h) one uključene u sadašnju klasifikaciju, i) pomahnitale, j) neizbrojive, k) naslikane vrlo finom četkom od kamilje dlake, l) i tako dalje, m) koje su upravo polomile pojilicu za vodu, n) koje izdaleka izgledaju kao muve.“

Projekat je podržalo Ministarstvo kulture u informisanja Republike Srbije.

 

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: