Nove perspektive za mlade i povratnike u ruralnim sredinama u Srbiji

Ministar za omladinu i sport u Vladi Srbije, Vanja Udovičić i Danijela Funke, direktorka GIZ-a u Srbiji potpisali su u Palati Srbija sporazum o sprovođenju projekta "Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji".
Perspektive za mlade

Iako se situacija na tržištu rada u Srbiji u proteklih nekoliko godina poboljšala, stopa nezaposlenosti mladih i dalje je tri puta veća od ukupne stope nezaposlenosti. U posebno nepovoljnom položaju na tržištu rada nalaze se povratnici i Romi, među kojima je stopa nezaposlenosti pet puta veća od srpskog proseka. Mnogobrojna istraživanja pokazuju da je nedostatak ekonomskih perspektiva najčešći razlog emigracije mladih. Ovi i drugi izazovi mladih u Srbiji, posebno onih koji žive na selu, povratnika i pripadnika Romske populacije, samo su neki od razloga pokretanja projekta „Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji“, čiji je početak svečano obeležen juče u Palati Srbije.

Sporazum o saradnjii tom prilikom potpisali su Danijela Funke, direktorka Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u Srbiji i Vanja Udovičić, ministar za omladinu i sport u Vladi Srbije. Sastanku koji je prethodio, kao i svečanom potpisivanju, prisustvovao je Kristijan Šiling, rukovodilac odeljenja razvojne saradnje Ambasade SR Nemačke u Srbiji.

„Drago nam što sa novim projektom nastavljamo uspešnu saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta na unapređenju perspektiva za mlade u Srbiji. Aktivnosti ovog projekta, u koji će biti uloženo 5 miliona evra, omogućiće nam da primenimo načelo prema kome niko ne sme biti izostavljen iz razvoja. Naš zajednički cilj biće da što bolje razumemo kontekst u kojem žive mladi ljudi u Srbiji, sa fokusom na one koji žive u ruralnim sredinama, siromašne, povratnike i žene, i podržimo i razvijemo njihove perspektive i mogućnosti za ekonomsko, socijalno i kulturno osnaživanje,“ rekao je tom prilikom Šiling.

„Ovaj projekat donosi višestruke direktne koristi za mlade u ruralnim sredinama. Smatramo da se upravo ta kategorija mladih u današnjim vremenima nosi sa ne baš lakim izazovima i ovim putem želimo da ih dodatno osnažimo i pružimo podršku. Projektom su obuhvaćene i ugrožene grupe kao što su povratnici, mlade žene i etničke manjine, a starosna ciljna grupa je proširena, tako da će projekat pružiti podršku osobama starosti od 15 do 40 godina. Sistemska podrška mladima iz ruralnih sredina osnov je perspektivne budućnosti i zahvalan sam Vladi Savezne Republike Nemačke, koja je kroz ovaj vid bilateralne saradnje, doprinela kreiranju bolje sadašnjosti i budućnosti mladih u Srbiji. Podsećam da je naš prethodni zajednički projekat, na koji smo veoma ponosni, „Podsticanje zapošljavanja mladih“ obuhvatio skoro 13 000 mladih, direktih korisnika. Nastavljamo da mladima budemo oslonac i podrška i da zajedno sa njima stvaramo perspektive u koje verujemo“, izjavio je nakon potpisivanja sporazuma ministar Udovičić.

Projekat „Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji“ je deo šire inicijative pod nazivom „Povratak u nove šanse“, koju finansira Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ). Ova inicijativa podržava partnerske zemlje u stvaranju perspektiva za povratnike, pretvaranju povratka u održivu reintegraciju i smanjenju neregularnih migracija.

Prva faza projekta „Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji“ podrazumeva izbor regija u kojima će projekat biti realizovan, Aktivnosti projekta biće usmerene na sektore kao što su poljoprivreda, turizam, IT i ruralni razvoj, na koje su usredsređeni napori Srbije u reformama na putu ka EU. U okviru projekta biće preduzet niz aktivnosti pod motom „Moje selo – moja budućnost“, kroz koje će mladima biti omogućeno da artikulišu svoje potrebe u vezi sa socio-ekonomskom situacijom i zajedno sa privatnim, javnim i civilnim sektorom razviju odgovarajuća rešenja. Projekat će, takođe, imati mogućnost da ta rešenja podrži kroz Fond za mlade za inkluzivni život u zajednici i aktivno raditi na podizanju svesti o aspektima koji su neophodni za buduću kvalitetnu i održivu podršku mladima iz ruralnih sredina.

 

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: