Međunarodni dan obrazovanja i Agenda 2030

Na inicijativu Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), a prema odluci Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), po četvrti put ove godine 24. januara obeležava se Međunarodni dan obrazovanja.
Međunarodni dan obrazovanja

Prema podacima UN iz 2021. godine oko 265 miliona dece i tinejdžera širom sveta nema pristup obrazovanju, ili jednom započeto obrazovanje ne može da privede kraju. Međunarodni dan obrazovanja za svrhu ima usmeravanje pažnje vlada i javnosti na dostupnost obrazovanja kao sredstva za izlazak iz siromaštva. 

Upravo na taj način važnost obrazovanja sagledavaju i mladi u Srbiji, pokazalo je istraživanje „Mladi i Ciljevi održivog razvoja„, koje je krajem prošle godine sproveo Timočki omladinski centar TOC u saradnji sa Centrom za visoke ekonomske studije CEVES. Istraživanje je sprovedeno u okviru Platforme za opštedruštveni dijalog „Održivi razvoj za sve“, koju uz podršku vlada Švajcarske i Nemačke u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ implementira GIZ.

Agenda za održivi razvoj do 2030, koju su usvojile sve članice UN 2015. godine među kojima i Srbija, obuhvata 17 ciljeva održivog razvoja, a cilj 4. obavezuje na zalaganje za bеsplatno predškolsko, osnovno i srеdnjе i pristupačnije univerzitetsko obrazovanje i podizanje nivoa uključenosti, posebno najosetljivijih grupa, u obrazovni sistem.

„Kada je u pitanju očekivanje od države u pogledu sprovođenja ciljeva održivog razvoja, učesnici ispitivanja sprovedenog sa različitim grupama mladih širom Srbije kao najvažniji cilj istakli su dostupno besplatno i kvalitetno obrazovanje, a nakon toga univerzalnu pokrivenost socijalnom zaštitom i iskorenjivanje gladi. Kvalitetu obrazovanja manje značaja pridaju srednjoškolci nego studenti i oni koji su zaposleni bilo sa srednjim ili visokim obrazovanjem. Međutim, svi se svi slažu u jednom, a to je da obrazovanje mora da bude besplatno i dostupno svima, što je jedan odpreduslova za iskorenjivanje gladi i siromaštva širom sveta. Mnogi su ukazali i na to da, iako je osnovno i srednje obrazovanje besplatno, postoje dodatni troškovi koji limitiraju mlade koji ne žive u univerzitetskim centrima da nastave školovanje i steknu više i visoko obrazovanje“, kaže Goran Radisavljević direktor TOC-a.

U istraživanju, čiji je autor Boban Stojanović, kao generalni zaključak na ovu temu navodi se da mladi smatraju da se pre svega mora obezbediti dostupnost obrazovanja, a onda raditi na kvalitetu i uvezivanju sa tržištem rada, sa mnogo više praktičnog obrazovanja koje će pripremati učenike i studente za posao koji sledi. Pojedini učesnici fokus grupa su istakli da su najbogatije i najrazvijenije one zemlje koje najviše ulažu u obrazovanje i u kojima je obrazovanje moderno i primenjivo, U tom smislu ukazali su da bismo kao država morali da naučimo iz ovih primera i novac ulažimo u znanje i obrazovanje.

Pored uvida u stav mladih od 15 do 30 godina o važnosti obrazovanja, istraživanje je pokazalo i da 70,3% mladih u Srbiji uopšte nije upoznato sa Agendom za održivi razvoj do 2030. godine.

„Tek svaka dvadeseta mlada osoba, što je procentualno tek 4,9%, izjasnila se da je u potpunosti upoznata sa Agendom 2030, a samo 11,1% mladih je stava da u potpunosti zna sve ciljeve održivog razvoja. Kada su ciljevi održivog razvoja u pitanju, u odnosu na prioritete grupisanih ciljeva, čak 94,7% ispitanika izjavilo je da im je najvažnija zaštita životne sredine. Prema njihovim odgovorima bilo je primetno da je kod gotovo svih učesnika jako razvijen i strah da je priroda u Srbiji nepovratno uništena i da ćemo se sa posledicama tek suočiti“, zaključuje Radisavljević.

U okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“ sprovodi se niz aktivnosti posvećenih promociji, primeni i praćenju sprovođenja Agende za održivi razvoj do 2030. Među tim aktivnostima su i kampanje, radionice i javne debate posvećene informisanju javnosti, organizacija koje rade sa decom i lokalnih i nacionalnih institucija o važnosti veće dostupnosti i inkluzije i kvalitetnog obrazovanja za sve. Tokom ovih aktivnosti ukazano je i da je Kovid-19 izazvao velike poremećaje u obrazovanju, pogodivši čitavu generaciju učenika, a posebno decu sa teškoćama u razvoju.

 

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: